Poslanec Marjan Dolinšek: Trenutni predlog zakona o obrambi v SMC ne moremo podpreti

»V predlog zakona o obrambi, ki je trenutno v obravnavi, bo potrebno vložiti še ogromno napora, saj takšen kot je, ni primeren za sprejem. To je potrdilo tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je svoje pripombe izrazilo na kar 20 straneh,« je v današnji izjavi povedal poslanec Dolinšek.

Poslanec Dolinšek je nadalje obrazložil, da »predlog zakona o obrambi koncepta obrambe ne opredeljuje tako, kot to določa 124. člen Ustave Republike Slovenije. Vemo, kakšna je obrambno-varnostna situacija, zato od ministrice pričakujemo, da bo zakon izpopolnila do te mere, da bo pokril vse elemente, torej vrsto, obseg in organizacijo obrambe, ki zadostujejo in izpolnjujejo 124. člen naše Ustave. Tega v obstoječem predlogu ni zaznati v dovolj veliki meri.«

Poslanec Dolinšek je prepričan, da bo pripombe tako stroke kot sindikatov na predlog zakona ministrica razumela in v prihodnjih dneh sprejela in upoštevala vse sugestije in pripombe, saj te so sedaj niso bile upoštevane v dovolj veliki meri. Poslanec Dolinšek je dodal, da verjame, da do sprejetja zakona lahko pride še v tem mandatu, »a obstoječega zakona SMC ne more podpreti. To smo jasno povedali v stališču že ob prvi obravnavi v Državnem zboru. Zakonu ne nasprotujemo, a ne moremo pristati na sprejem zakona zgolj zato, da se zakon sprejme. Pričakujem, da bo ministrica poslušala in uslišala pripombe, drugače bo v Državnem zboru težko zagotoviti dvotretjinsko podporo, ki je potrebna za sprejem tega zakona,« je v zaključku izjave povedal poslanec Dolinšek.