Poslanec mag. Rajić: Razvoj znanosti je in mora biti dodana vrednost vsake družbe

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino pod vodstvom poslanca SMC mag. Branislava Rajića je organiziral javno predstavitev mnenj o pomenu znanosti, raziskav in inovacij za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije.

Poslanec Rajić je v svojem nagovoru udeleženkam in udeležencem dejal:

Spoštovani, Aristotel v svoji Metafiziki premišljuje: »Vsi ljudje stremijo k vedenju in sicer po svoji naravi«.

Nesporno dejstvo je, da Slovenija v zadnjem desetletju caplja za znanstveno-raziskovalnim razvojem, ki si ga želimo. Objektivni podatki govorijo sami zase in danes bomo z njimi zagotovo soočeni. Kljub temu se slovenska znanost in znanstvena srenja lahko pohvalita s trendom rasti svetovno izjemnih in odmevnih dosežkov in mednarodno priznanih znanstvenikov.

Razvoj znanosti je in mora biti dodana vrednost vsake družbe in države. Vpliva na gospodarsko rast, konkurenčnost in dolgoročno na blagostanje vseh prebivalcev. Zato je za nadaljnji razvoj znanosti v Sloveniji nujna jasna vizija in odgovorna drža vseh, ki pri doseganju teh ciljev sodelujejo.

Danes smo tukaj, da ugotovimo ali smo pri zadanih ciljih enotni; da ugotovimo ali smo pripravljeni storiti prebojne korake, saj moramo poskrbeti za dobro raziskovanje, za kakovostno visoko šolstvo in za izkoriščanje vseh intelektualnih potencialov, ki jih kot narod premoremo.

Prav posebno pozornost pa moramo posvečati odličnosti na področju znanost in raziskav, saj je od teh odvisna kakovost in količina odličnega znanja v družbi, brez katerega ni hitrega in obstojnega gospodarskega razvoja. Zato moramo v ta področja vlagati ustrezna finančna, kadrovska, infrastrukturna in še kakšna sredstva, da bi se ta lahko zrcalila v razvoju gospodarstva in družbe kot celote.

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo vedno podpiral parlamentarne razprave, pogovore in soočenja, ki bodo odpirala vprašanja, poglede, stališča in kritike o slovenski znanosti in znanstveno-raziskovalni politiki. Tudi v široki javnosti moramo več pozornosti nameniti znanju in dosežkom naših znanstvenic in znanstvenikov – želim si, da bi današnji dogodek k temu pripomogel.

Jasno seveda je, da brez povečanih javnih finančnih vlaganj v slovensko znanost in raziskave ne moremo pričakovati napredka in razvojnega preboja na tem področju. Kljub dolgoletnem zanemarjanju tega področja, se je neodgovoren (ali ne dovolj pozoren) odnos oblasti zaustavil oziroma začel obračati v pozitivno smer leta 2015, v času prejšnjega mandata:

  • Zaustavil se je trend zmanjševanja sredstev za znanost. V letu 2015 so se sredstva za znanost celo primerjalno povečala za 5,6 %.
  • Sredi leta 2017 se je zagotovilo dodatnih 4,5 mio evrov za raziskovalno in razvojno dejavnost.
  • Znatnejše povečanje sredstev za področje znanosti in raziskav je vidno v proračunih za leti 2018 in 2019. V letu 2018 je področju znanosti dodatno namenjeno 18 milijonov evrov.
  • V letu 2019 pa bo vseh sredstev, namenjenih za znanstveno-raziskovalno dejavnost, več kot 236 milijonov evrov. Nujno je, da temu sledi tudi prihajajoči rebalans proračuna.
  • Slovenija se je začela umeščati v ključne mednarodne raziskovalne organizacije, kot je evropska organizacija za jedrske raziskave CERN. S pridružitvijo se je še bolj poglobilo sodelovanje na področju znanosti in raziskovanja; odprle so se priložnosti za slovensko gospodarstvo, predvsem visokotehnološka podjetja; slovenskim raziskovalcem je omogočen dostop do ključne velike raziskovalne infrastrukture.
  • Nudila se je aktivna podpora velikim EU projektom. Prvi rezultati so vidni – med prvimi v EU smo uvedli štipendije za kratkotrajne obiske raziskovalcev pri nosilcih ERC projektov, kjer je tudi nekaj slovenskih raziskovalcev je pridobilo financiranje prestižnih raziskovalnih projektov; uspešno se je začela implementacija projekta »Teaming«, ki ga je v okviru Obzorja 2020 pridobila Univerza na Primorskem.
  • Aktivno se je pripravljal nov Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti, delo na njem se nadaljuje.
  • Dosegli smo pogoje, da se našim znanstvenikom zaposlenim v ZDA na krajši čas priznava delovna doba in pokojninski prispevki, kar je odprlo pogoje za njihovo vrnitev v Slovenijo.

Na lovorikah, velikih ali majhnih, ni nikoli dobro zaspati. Zato naj nam bodo ti prvi koraki, storjeni v zadnjih letih, vodilo za nadaljevanje izboljšanja položaja znanosti in raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Vsem vabljenim se zahvaljujem za današnjo udeležbo in prispevke, ki so za vse odločevalce zagotovo dragocen vir usmeritev kam in kako peljati slovensko znanost do preboja, ki si ga vsi želimo in ga tudi upravičeno pričakujemo.

Kajti, če povzamem misel Hanne Arendt: »znanost je samo uresničila tisto, o čemer so ljudje sanjali, in je samo potrdila, da sanjam ni treba ostati fantazija«.

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino pod vodstvom poslanca SMC Branislav Rajic Bane danes organizira javno predstavitev mnenj o pomenu znanosti, raziskav in inovacij za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije. Poslanec Rajić je v svojem uvodnem nastopu poudaril, da se slovenska znanost lahko pohvali z izjemnimi dosežki v svetovnem merilu. Za njen nadaljnji razvoj sta nujni vizija in odgovorna drža vseh deležnikov, potrebna pa so tudi zadostna finančna, kadrovska, infrastrukturna in druga sredstva.“Razvoj znanosti je in mora biti dodana vrednost vsake družbe in države.”

Objavil/a Stranka SMC dne Petek, 11. januar 2019