Poslanec mag. Branislav Rajić ob javni prestavitvi mnenj o Beli knjigi o prihodnosti v Evropi

V četrtek, 15.6.2017 je v Državnem zboru potekala tretja javna predstavitev mnenj Odbora za zadeve Evropske unije, tokrat na temo Bele knjige in prihodnosti Evropske unije. Celotni nagovor poslanca:

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani gostje!

Evropska unija je letos obeležila 60. obletnico. Do danes je Unija postala veliko več, kot je bila ob ustanovitvi. Ima enotni trg, evroobmočje in mnoge skupne politike. Pa vendar, Unija je danes na pomembni prelomnici. To potrjuje tudi »Bela knjiga o prihodnosti Evrope«, ki nam ponuja pet scenarijev: od nadaljevanja sedanjega stanja do popolnoma federalistične EU.

Slovenija je v skupini najbolj integriranih članic, kar je vsekakor velika prednost za naš razvoj znotraj EU. Zato nas t. i. »Evropa več hitrosti« ne sme navdajati s skrbmi. Naša država je aktivno udeležena v vseh oblikah poglobljenega sodelovanja. Je članica schengenskega območja in evroobmočja ter si prizadeva za vse skupne vrednote in prakse, ki povezujejo najbolj integrirane.

Zato je pomembno, da je tudi v prihodnosti cilj Slovenije, da ostane trdno zasidrana v medsebojno najbolj povezanem delu evropske integracije!
V SMC zagovarjamo povezano in močno Evropsko unijo, ki zagotavlja tako zunanjo kot notranjo varnost, ter ekonomsko in socialno varnost. Predvsem pa Unijo, ki ponuja svojim državljanom nove priložnosti. In večjo vlogo na globalni ravni. Le na ta način se bomo bolj učinkovito soočili s ključnimi izzivi, kot so terorizem, regionalni konflikti, migracijski pritiski, brexit in protekcionizem.

Bela knjiga je nedvomno dobro izhodišče za temeljito razpravo, kako naj se Unija razvija naprej. Slovenija pa se ne sme omejevati le na pet predlaganih scenarijev, temveč moramo za prihodnost EU razviti svoj lastni, ‘pol peti’ ali šesti scenarij.

Ključno se nam namreč zdi, da skupaj z ostalimi državami članicami najdemo pravo in strateško usmeritev za boljšo skupno prihodnost. Evropsko unijo lahko naredimo močnejšo in odpornejšo, vendar s skupnim izhodiščem – z več enotnosti in solidarnosti med nami ter s spoštovanjem skupnih pravil. Skupaj si moramo prizadevati za nadaljnjo krepitev ekonomske in monetarne unije ter izboljšanje sistema delovanja institucij EU in njihovega medsebojnega sodelovanja.
In končno, Evropska unija in njene institucije se morajo približati ljudem. Unija bo popolno uspešna le takrat, ko bo prisluhnila pomislekom ljudi ter se na njih primerno hitro odzivala!

Kako pri državljanih krepiti občutek pripadnosti Evropi? Z ukrepi, ki bodo dokazali, da je bila Unija ustvarjena za njih. Torej z ukrepi, ki povečujejo rast, ustvarjajo delovna mesta ter spodbujajo dvig kakovosti življenja in blaginje za vse. V kolikor bo to doseženo, ne bomo več govorili o skepsi evropskih državljanov, temveč o aktivni vključenosti evropskih državljanov v življenje evropske skupnosti in v sooblikovanje evropskih politik na vseh ravneh.
Evropa je naša skupna prihodnost. Ob združitvi pred 6 desetletji je to bil le strateški cilj. Danes je to realnost, v kateri je jasno udejanjena ideja: združenim nam bolje!