Poslanec mag. Branislav Rajić: 15. september – mednarodni dan demokracije

Novembra 2007 se je Generalna skupščina Združenih narodov zavezala k spoštovanju 15. septembra kot mednarodnega dne demokracije. Prav tako pa se je k obeleževanju tega dne zavezala tudi Interparlamentarna unija kot najstarejša mednarodna parlamentarna organizacija, ki združuje parlamentarce celega sveta.

Interparlamentarna unija bo letos ta dan namenila obeležitvi 20. obletnice sprejema Univerzalne deklaracije o demokraciji in 10. obletnice odločitve Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov o razglasitvi 15. septembra za dan demokracije. Obeleževanje bo potekalo pod geslom: V bran demokraciji: 20. obletnica splošne deklaracije Interparlamentarne unije o demokraciji.

Ta prelomna deklaracija poudarja zavezo Interparlamentarne unije k spodbujanju demokracije in demokratičnega vodenja. Demokracija je namreč univerzalna vrednota, ki temelji na svobodnem izražanju volje ljudi pri določanju svojega političnega, gospodarskega, socialnega in kulturnega sistema, na zagotavljanju enakosti med spoloma ter zagotavljanju svobodnih in poštenih volitev. Demokracije pa tudi ni brez ustreznega sistema za zaščito in promocijo pravne države in človekovih pravic.

Slovenija je trdno zavezana k spodbujanju in krepitvi demokracije po svetu, varstvo človekovih pravic pa predstavlja enega ključnih stebrov slovenske zunanje politike.

Ob tem bi želel poudariti, da tudi Agenda 2030 izpostavlja, da so demokracija, dobro upravljanje in pravna država ter vzpostavljanje ugodnega okolja na nacionalni in mednarodni ravni bistvenega pomena za doseganje trajnostnega razvoja in odpravo revščine. Demokracija je tako eden najpomembnejših instrumentov v boju proti revščini. Interparlamentarna unija kot globalna parlamentarna organizacija, ki združuje parlamentarce po vsem svetu pa je zato pomemben dejavnik v krepitvi demokracije po svetu.

Demokracija pa ni univerzalen model, ampak je sistem, ki omogoča, da vsaka država in vsak narod vzpostavi takšne demokratične procese, ki bodo v skladu z njegovo zgodovino, kulturo in civilizacijsko razvitostjo. Današnji dan nam tako ponuja možnost in priložnost, da ponovno razmislimo o sistemu, v katerem živimo in o ukrepih, s katerimi ga želimo izboljšati.

Interparlamentarna unija ob današnjem dnevu poudarja, da je v luči aktualnih izzivov bolj kot kdajkoli prej pomembno, da izrazimo svoje mnenje in sprejmemo ukrepe za zaščito temeljnih načel demokracije, ter da obnovimo prizadevanja za izpopolnitev demokracije kot sistema vladanja.
Zato je Interparlamentana unija odprla svetovno peticijo, s katero vabi državljane, da s svojim podpisom izrazijo podporo trdnejšim demokracijam. Spletna peticija bo dostopna leto dni, rezultati pa bodo predstavljeni Organizaciji Združenih narodov in parlamentom držav članic Interparlamentarne unije.

mag. Branislav Rajić, vodja Nacionalne skupine Interparlamentarne unije v Državnem zboru

***

Več o splošni deklaraciji Interparlamentarne unije o demokraciji.