Poslanec mag. Bojan Krajnc: Spremembe lestvice za odmero dohodnine bodo imele pozitivne posledice na gospodarstvo

Predlog zakona dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-E) kot začasni ukrep za dve leti spreminja lestvico za odmero dohodnine z zvišanjem meje med drugim in tretjim davčnim razredom, in sicer s sedanjih 18.960 € na 20.400 € neto letne davčne osnove, kot začasni ukrep za dve leti pa ohranja tudi četrti davčni razred s stopnjo 50 % pri neto letni davčni osnovi 70.907 €. “Predlog zakona bo imel pozitivne posledice na gospodarstvo, saj je pričakovati, da se bo zmanjšal davčni primež, kar je pomembno predvsem z vidika konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja v primerjavi z mednarodnim,” je dejal poslanec SMC mag. Bojan Krajnc.

Znižanje davčnega primeža bo največje ravno pri skupini zaposlenih, ki prispevajo največ k produktivnosti, kar bo neposredno vplivalo tudi na povečanje gospodarske rasti. Ob upoštevanju veljavne lestvice za odmero dohodnine so zavezanci, ki prejemajo dohodek v višini 1,5-kratnika povprečne plače, ob upoštevanju samo splošne olajšave, obdavčeni s stopnjo 41 %. Po predlogu pa se bo zaradi dviga meje med drugim in tretjim davčnim razredom obremenitev zavezancev z davčno stopnjo 41 % začela pri dohodku v višini 1,6-kratnika povprečne plače. Po podatkih iz odmere dohodnine za leto 2013 to pomeni razbremenitev za okoli 2 % zavezancev v višini približno 200 € na leto. Ob upoštevanju progresivne dohodninske lestvice pa bodo razbremenjeni tudi zavezanci v višjih dohodkovnih razredih. Po podatkih iz odmere dohodnine za leto 2013 to pomeni razbremenitev za okoli 12 % vseh zavezancev.

“Predlog zakona tako pomeni razbremenitev prebivalstva in posredno povečuje gospodarsko rast. Potrebno pa je poudariti, da so bile spremembe predlagane za dve leti z namenom, da se pripravi celovita davčna reforma, s katero se bo obdavčitev dela zmanjšala, obdavčitev premoženja pa povečala,” je pojasnil poslanec mag. Krajnc.

Poslanska skupina Stranke modernega centra bo predlog zakona torej podprla.