Poslanec mag. Bojan Krajnc: Osnovni pogrebi odslej cenejši, izvajalce pa bodo ljudje lahko izbrali sami

Državni zbor je zaradi veta Državnega sveta sinoči vnovič odločal in sprejel Predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Do sprememb zakona je prišlo na podlagi ugotovitev Računskega sodišča. To je leta 2014 v revizijskem poročilu ugotovilo, da se je od leta 2009 do leta 2012 v kar v 94 občinah pokopališka in pogrebna dejavnost vsaj občasno opravljala kot tržna dejavnost.

Računsko sodišče je zato Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo priporočilo, da preuči možnost izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ali pa vsaj del ene ali druge dejavnosti na tržni način. Računsko sodišče je tudi priporočilo, da se opredeli osnovne stroške pogreba, ki vključujejo osnovne pogrebne storitve in osnovno pogrebno opremo. Sedaj že sprejeti zakon v celoti sledi tem priporočilom.

Poslanci so kot neutemeljene zavrnili pomisleke Državnega sveta, tako glede neskladnosti z ustavo in Zakonom o lokalni samoupravi, kot v vsebinskem pogledu. Poslanec mag. Bojan Krajnc je v razpravi izpostavil: »32 letna zapuščina veljavnega zakona je vsej prej kot dobra in nobenega dvoma ni, da so potrebne spremembe. Zakon, ki je pred nami, zagotavlja spoštovanje pietete, občinam s pokopališkim redom zagotavlja prvo in zadnjo besedo na pokopališčih in tudi finančne vire za njihovo urejanje. Z zakonom bomo ceno pogreba znižali, saj bo osnovni pogreb cenovno reguliran. Izbiro izvajalca pogrebne dejavnosti pa prepuščamo presoji ljudi. Sami najbolje vedo, koga želijo imeti ob sebi v dneh slovesa od bližnjih. Poslanska skupina je in bo zakon podprla.«

KRAJNC6