Poslanec mag. Bojan Krajnc: Dimnikarja si bomo lahko izbrali sami

Državni zbor je danes sprejel Predlog zakona o dimnikarskih storitvah, ki ga poslanska skupina SMC podpira že od pričetka zakonodajnega postopka. “Rešitve, ki jih zakon uvaja, bodo prinesle spremembe na področju izvajanja dimnikarskih storitev predvsem na strani uporabnika. Zakon uvaja sistem licenciranja, uporabnik bo lahko po novem sam izbral dimnikarsko družbo, kar omogoča cenovno konkurenčnost in tudi višanje kakovosti opravljenih storitev,” je dejal poslanec mag. Bojan Krajnc.

Pojasnil je, da tistim uporabnikom, ki so zadovoljni s kakovostjo storitev svojih sedanjih dimnikarjev, ni potrebno storiti nič za to, da ohranijo sedanje izvajalce storitev: “Tisti, ki želijo sedanjega dimnikarja nadomestiti z novim, pa to lahko storijo do 30.6.2017. Dimnikarsko družbo bo potrebno izbrati za obdobje najmanj enega leta, izvajalca pa lahko uporabniki zamenjajo enkrat na leto do 30.6. v tekočem letu.”

Zakon pa prinaša tudi določene prednosti za dimnikarske družbe. Te bodo lahko normalno opravljale svoje storitve še naprej in ohranile svoje stranke, razen na izrecno željo uporabnika po menjavi dimnikarske družbe. Prav tako je prednost novega sistema ta, da opravljanje dimnikarske službe ni več vezano na območja, kar pomeni, da bodo izvajalci sedaj lahko storitev opravljali na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Poslanec mag. Bojan Krajnc v zvezi z novim zakonom še poudarja: »Najbolj pomembno je, da bo dejavnost opravljanja dimnikarskih storitev še naprej regulirana, in da bo še naprej zagotovljeno ustrezno stanje malih kurilnih naprav. V praksi to pomeni, da se bo vodila enotna evidenca vzdrževanja kurilnih naprav v državi, kar bo omogočilo nadzor nad morebitnimi opustitvami vzdrževanja v posameznih gospodinjstvih. To je bistvenega pomena za zagotavljanje požarne varnosti in s tem za varovanje zdravja in premoženja ljudi. Verjamem, da se bo tak sistem izkazal za dobro ureditev s katero bodo zadovoljni tako uporabniki kot izvajalci dimnikarskih storitev.«

Poslanec je današnjo razpravo v Državnem zboru zaključil z besedami: »Pri dimnikarskem zakonu smo sledili javnemu interesu in visokim standardom na področju varovanja zdravja, varovanja okolja ter energetske učinkovitosti. Verjamem, da smo bili pri tem uspešni.«

Zakon bo stopil v veljavo 1. januarja 2017.