Poslanec mag. Aleksander Kavčič: Z novelo Zakona o varuhu človekovih pravic se bodo okrepile pravice otrok kot ene izmed najbolj ranljivih skupin v naši družbi

Poslanec mag. Aleksander Kavčič je na današnji seji Državnega zbora ob obravnavi novele Zakona o varuhu človekovih pravic izrazil prepričanje, da bo omenjena novela zapolnila veliko vrzel na področju varstva človekovih pravic v naši državi. ”Po tem, ko bodo sprejete predlagane spremembe in dopolnitve zakona, bo Varuh človekovih pravic dobil razširjene pristojnosti, glas Varuha pa se bo okrepil tudi na mednarodni ravni,” je dejal ob predstavitvi stališča poslanske skupine. S predlogom zakona pa bo ustanovljen tudi sistem zagovorništva otrok, ki bo deloval v okviru varuha in se bo izvajal preko mreže prostovoljcev.

”Z zagovorništvom otrok se nadgrajuje obstoječa ureditev, kjer je zastopstvo otrokom dostopno zgolj v sodnih postopkih, ni pa na voljo v izvensodnih postopkih in v drugih zadevah, v katerih je otrok udeležen. Z zastopanjem in zagovarjanjem otroka ter nudenjem socialne pomoči skozi formalno urejen sistem zagovorništva se krepijo pravice otrok kot ene izmed najbolj ranljivih skupin v naši družbi,” je povedal poslanec. Kot je še izpostavil, si mora Državni zbor kot predstavnik zakonodajne veje oblasti ter sooblikovalec politik človekovih pravic prizadevati za močno in neodvisno državno institucijo ter v največji možni meri upoštevati njene ugotovitve ter priporočila. ”Izhajajoč iz našega ustavnega reda, temeljnih vrednot in ciljev notranje in tudi zunanje politike, mora biti krepitev institucionalnega varstva človekovih pravic doma ter v svetu skupen interes vseh nas,” je dejal mag. Kavčič.