Poslanec Kamal Izidor Shaker: V TTIP morajo biti zavarovani visoki evropski standardi

V poslanski skupini SMC menimo, da je TTIP pomemben sporazum, ki je ciljno usmerjen v liberalizacijo in krepitev konkurence na področju trgovine in investicij, posledično pa lahko našim podjetjem omogoča, da svoje proizvode, storitve in investicije ponujajo na globalno odprtem trgu, to pa ustvarja nova delovna mesta in spodbuja gospodarsko rast v Republiki Sloveniji.

“Zato podpiramo pogajanja o TTIP, v katerih bodo morali pogajalci ravnati previdno in zastopati interese vseh držav članic EU, tudi Slovenije. Pri tem se zavzemamo za čim večjo transparentnost in preglednost pogajanj tako, da bo mogoče v Sloveniji z vsebino sporazuma pravočasno seznaniti stroko, državljane in civilno družbo ter opraviti široko politično javno razpravo,” je pojasnil poslanec Kamal Izidor Shaker, ki je tudi predsednik Odbora DZ za zadeve Evropske unije.

Kamal Izidor Shaker: Zavzemamo se za čim večjo transparentnost in preglednost pogajanj

Poslanec je dodal, da morajo v TTIP biti zavarovani visoki evropski standardi, saj je odprava regulatornih ovir možna le pod pogojem, da spremembe ne bi zahtevale nižanja obstoječih standardov na področju zaščite zdravja ljudi in živali, varnosti, dela in okolja, kar je ob svojem nedavnem obisku v Državnem zboru zagotovila tudi evropska komisarka Cecilia Malmström (več o tem lahko preberete TUKAJ). “Na področju prehranske varnosti, kjer obstajajo precejšnje razlike med EU in ZDA, se zavzemamo, da se pri presojanju ustreznosti predpisov ohrani možnost uporabe previdnostnega načela ter se ne zmanjšuje nivoja varstva potrošnikov,” je poudaril Shaker.

V SMC imamo pomisleke glede spornega mehanizma za reševanje sporov med investitorji in državami (ISDS), saj menimo, da so investicije med Republiko Slovenijo in ZDA v zadostni meri zaščitene že v okviru pravnih inštrumentov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Prizadevamo si, da se TTIP obravnava kot sporazum v deljeni pristojnosti EU in držav članic, saj bi bila s tem nacionalnim parlamentom dana potrebna neposredna moč in legitimnost v odločanju o uveljavitvi sporazuma.

“Menimo, da morata biti Vlada RS in Državni zbor RS dobro seznanjena s potekom pogajanj, zato vseskozi opozarjamo, da je Vlada dolžna seznanjati Državni zbor z vsemi nadaljnjimi izsledki analiz odpiranja novih poglavij, kot tudi po zaključku pogajanj in objavi neprečiščenih besedil pripraviti uradno analizo in oceno pravnih, gospodarskih in socialnih učinkov uveljavitve obravnavanih sporazumov za RS,” je zaključil poslanec Shaker.