Poslanec Kamal Izidor Shaker na zasedanju odborov za zadeve EU v Haagu

Od 12. do 14. junija v Haagu poteka LV. zasedanje Konference parlamentarnih odborov za zadeve EU (COSAC), ki se ga udeležuje delegacija Državnega zbora, del katere je tudi naš poslanec Kamal Izidor Shaker, ki je predsednik Odbora za zadeve Evropske unije. Kot že na decembrskem v Luksemburgu so glavne teme politke EU in držav članic na področju migracij, v okviru česar se bo razprava osredotočila zlasti na implementacijo sporazuma EU-Turčija.

V delegaciji je tudi podpredsednica Odbora za zadeve Evropske unije Marinka Levičar in član Odbora Odbora za zadeve Evropske unije dr. Franc Trček. Sodelujoče je uvodoma pozdravil predsednik nizozemske vlade Mark Rutte, delegacije pa bodo delo pričele z razpravo s prvim podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom o parlamentarnem nadzoru in trenutnem stanju inštrumentov, ki so na razpolago nacionalnim parlamentom v postopku oblikovanja evropske zakonodaje.

Sledila bo razprava o vlogi nacionalnih parlamentov pri varovanju vladavine prava v EU, nato pa razprava o parlamentarni diplomaciji – ki se bo osredotočila na izmenjavo izkušenj na področju parlamentarne diplomacije, kar zajema vse mednarodne dejavnosti, ki jih parlamenti izvajajo s ciljem vzajemnega razumevanja med državami, pomoči pri izboljšanju nadzora nad vladami, ter zastopanja volivcev, z namenom povečanja demokratične legitimnosti medvladnih institucij. Posebna točka dnevnega reda bo namenjena Evropskemu računskemu sodišču.