Poslanec Jani Möderndorfer: Z novelo zakona o političnih strankah urejamo sankcijo za izgubo pravice do javnih sredstev oziroma zmanjšanje teh sredstev politični stranki, ki je odgovorna za določen prekršek

Poslanke in poslanci SMC so v zakonodajni postopek vložili Predlog sprememb zakona o političnih strankah. Prvopodpisani pod vloženo novelo zakona, poslanec Jani Möderndorfer je poudaril, da je potreben čimprejšnji sprejem novele, še pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami, saj lahko v nasprotnem primeru, »politične stranke delajo marsikaj, pa za to niso kaznovane.« Novela bi popravila napako, do katere je prišlo v prejšnjem mandatu, ko zaradi zamenjave členov ob spremembi zakona v letu 2014 politični stranki sploh ni mogoče izreči kazni odtegnitve pol- ali enoletnega financiranja. S predlagano spremembo zakona se ureja sankcijo za izgubo pravice do javnih sredstev oziroma zmanjšanje teh sredstev politični stranki, ki je odgovorna za določen prekršek.

»Dolžnost vsakega poslanca, poslanske skupine in tudi politične stranke je, da ob ugotovljeni napaki, le to popravi. To je tudi edini razlog, da smo se v SMC odločili vložiti novelo zakona političnih strankah. Res je, da skoraj štiri leta te napake nismo opazili, saj se do sedaj s tem problemom nismo soočili. Šele ob spornem najemu kredita SDS v mesecu januarju smo ponovno preučili zakon in opazili nepravilnost,« je dejal Möderndorfer. Kot je dodal, »si ne moremo predstavljati, da politične stranke v Sloveniji sicer so za nadzor, vendar brez kazni.«

Poudaril je, »da v SMC verjamemo, da bodo ostale poslanske skupine in tudi drugi zainteresirani, še posebej KPK, Transparency International, Računsko sodišče in stroka, ki so naklonjeni transparentnemu financiranju in nasploh delovanju političnih strank v naši državi, prepoznali namen SMC po ureditvi problema in konstruktivno sodelovali pri oblikovanju in sprejemu najboljše rešitve.«