Poslanec Ivan Škodnik glede Predloga Zakona o vajeništvu: Poklicno izobraževanje je dragocena alternativa akademskemu

Poslanec Ivan Škodnik je v včerajšnji oddaji Aktualno na Vaša televizija Velenje (VTV) glede Predloga Zakona o vajeništvu dejal, da ga izjemno veseli, da se vajeništvo ponovno uvaja v slovenski izobraževalni sistem. Kot je poudaril poslanec, ”gre za eno od ključnih nalog programa Vlade, ki je vključena tudi v Socialni sporazum. Uvedba vajeništva pa je tudi ena od programskih prioritet Stranke modernega centra na tem področju. Z Zakonom o vajeništvu bomo poklicno izobraževanje še bolj približali potrebam delodajalcev ter še tesneje povezali izobraževalni sistem z obrtjo in gospodarstvom,” je povedal Škodnik.

Odločitev o vključitvi v vajeniško obliko izobraževanja je prostovoljna. V primeru odločitve za takšno obliko pa zakon med drugim seveda določa status vajenca, pogoje za vpis, pogoje za delodajalce, ki lahko sklenejo pogodbo o vajeništvu ter medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. ”Pomembno je, da govorimo o postopnosti uvajanja vajeniškega modela izobraževanja. Najprej tam, kjer je potreba po tem najbolj izrazita ter z namenom, da se zastavljen model pravzaprav preizkusi v praksi, na terenu,” je pojasnil poslanec.

Zakon tudi natančno določa kdaj lahko pogodba o vajeništvu preneha. To se lahko zgodi z iztekom pogodbe, s pisnim sporazumom ali z odpovedjo pogodbe o vajeništvu. Poslanec Škodnik je ob tem dodal, da je prav, da so te omejitve predvidene in zapisane v zakonu. ”Hkrati pa upam, da bodo odnosi v posameznih primerih med delodajalci in vajenci korektni, da do prenehanja pogodb o vajeništvu ne bo prihajalo pogosto.”

Poslanec je v pogovoru izpostavil tudi, da bo ”zakon zagotovo obrodil sadove, saj je tako zastavljen. Seveda pa bo za njegovo uspešnost potrebno veliko sodelovanja med vsemi vključenimi deležniki. Poklicno izobraževanje je dragocena alternativa akademskemu izobraževanju. Ena od študij Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj kaže, da je trg dela v segmentu mladih v zadnjih letih uspelo stabilizirati predvsem državam, ki svojim mladim omogočajo, da izobraževanje lahko povezujejo z delom,” je še dodal Škodnik.