Poslanec Igor Zorčič: Pri spremembah na področju koncesnin za rabo vode morajo sodelovati tudi občine

Na današnji nujni seji je Odbor za infrastrukturo v Državnem zboru, ki ga vodi naš poslanec Igor Zorčič, sklenil, da Predlog novele zakona o varstvu okolja, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč predlagalo spremembe zakona o varstvu okolja, s katerimi bi se iz zakona izvzele koncesnine za rabo vode in bi se selile v zakon o vodah ter postale zgolj prihodek vodnega sklada in bi se namenjale za urejanje vodotokov. Koncesnine bi tako bile prihodek države, in ne več občin, zato so se slednje niso strinjale s spremembami.

Glavna ideja novele je bila zagotoviti višja sredstva za vodni sklad, predvsem za zagotavljanje poplavne varnosti. Novela bi v vodni sklad prinesla blizu 10 milijonov evrov. Predsednik odbora Zorčič je po seji dejal: “Poslanci smo zadovoljni, ker menimo, da bi morale pri tako pomembnih zadevah, kjer se občinam jemlje del dohodkov, biti angažirane tudi same občine.”

Pri samem nastajanju zakona namreč niso bili udeležni predstavniki občin, ker je šlo za posebno naravo zakona, ki je proračunski in se zato sprejema po nujnem postopku, s tem pa so bile omejene možnosti za udeležitev tistih, ki bi lahko pri oblikovanju zakona sodelovali.  “V tem trenutku, ko se država pogaja glede povprečnin, ni na mestu, da bi se jim na drugi strani tako enostransko jemalo sredstva,” je še dodal Zorčič. Odločitev so poslanci sprejeli zatem, ko je umik zakona po nasprotovanju občin predlagala ministrica za okolje Irena Majcen.

Ministrica za okolje je predlog umika obrazložila tudi s tem, da namerava ta zakon nekoč vložiti tudi po rednem postopku, ampak naj bi takrat povabila tudi vse predstavnike občin, sploh tiste, na katere bi zakon najbolj vplival, je pojasnil poslanec Zorčič. Dejal je še, da namerava ministrica v prihodnje ob urejanju samih koncesnin za občine hkrati urediti tudi nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ki ga občine, ki imajo v svoje prostore umeščene hidroelektratniške objekte, sedaj ne dobivajo, medtem ko ga tiste, ki imajo termalna zdravilišča, dobivajo.

Odbor je opravil tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save. S to novelo vlada za tri leta podaljšuje rok za izgradnjo cele verige hidroelektrarn in pridobitev uporabnega dovoljenja. Novi rok za izgradnjo je do konca 2019, za pridobitev uporabnega dovoljenja pa do konca 2020. Direktor družbe HESS Bogdan Barbič je opozoril, da so dela na hidroelektrarni Brežice v polnem zamahu in v skladu s terminskim planom. Zamik gradnje bi pomenil materialno in finančno škodo, je poudaril. Odbor je na koncu podprl amandma koalicijskih skupin, s katerim so popravili dikcijo v smeri, da je sedaj bolj jasno, da je leto 2019 skrajni rok in ne rok, na katerega bi dejansko računali pri omenjenih investicijah.