Poslanec Igor Zorčič: »25ke« odslej tehnično ustrezne in zavarovane

Državni zbor danes po skrajšanem postopku obravnava noveli Zakona o motornih vozilih in Zakona o pravilih v cestnem prometu. Obe sta bili vloženi s strani koalicijskih poslanskih skupin z enim samim ciljem.  “Zagotovitev višjih standardov varnosti koles z motorjem oz. tako imenovanih mopedov ter posledično vseh drugih udeležencev v prometu,” je poudaril poslanec Igor Zorčič, ki je tudi prvo podpisani na obeh zakonskih novelah.

Nova ureditev odpravlja navedene pomanjkljivosti, obsega pa tudi poenostavitev postopkov v primerih zapletenega dokazovanje lastništva kot so izgubljeni računi ali pogodbe. Zakona sledita cilju odpravljanja administrativnih ovir, vendar pa ne odstopata od osnovnega namena -boljše varnosti za vse udeležence v prometu. S tem je povezan tudi strošek tehničnega pregleda, saj je vsem v interesu, da so vozila, udeležena v prometu, tehnično brezhibna.

Poslanec Marjan Dolinšek je v stališču poslanske skupne poudaril: »Danes te »petindvajsetke« lahko vozijo tudi mlajši, uporaba zaščitnih čelad ni obvezna, mopedov ni potrebno registrirati in jih je zato v primeru prekrškov praktično nemogoče izslediti.« Dodatno varnostno tveganje predstavlja tudi znatno število kršitev, ki se nanašajo na predelavo teh motorjev s strani uporabnikov z namenom povečanja hitrosti na način, da odstranijo vgrajene blokade za doseganje najvišje dovoljene hitrosti 25 km/h. In tudi s temi kršitelji ima policija težavo, saj na vozilu ni nikakršne oznake, s katero bi lahko lastnika izsledili. Ker takšna vozila doslej niso bila registrirana, tudi niso bila zavarovana, kar posledično predstavlja zagato pri povrnitvi škode, ki so jo uporabniki takšnih vozil povzročili drugim udeležencem v prometu.”