Poslanec Gregor Židan s poslanskim vprašanjem ministru Šabedru o preventivnem zdravstvenem varstvu naših športnikov

Poslanec Gregor Židan je ministru za zdravje Alešu Šabedru na današnji seji Državnega zbora postavil ustno poslansko vprašanje o preventivnem zdravstvenem varstvu naših športnikov.

Zakon o športu v 35. členu opredeljuje pravico športnika do preventivnega zdravstvenega varstva, in sicer mu ta pravica pripada v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Dejansko stanje je takšno, da imajo možnost opravljanja brezplačnega preventivnega zdravniškega pregleda kategorizirani športniki, torej tisti, ki so stari najmanj 14 let in imajo naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda. Ti športniki lahko preglede opravijo v Ljubljani in Celju, a vendar ima trenutni sistem nekatere pomanjkljivosti:

• Kvot za opravljanje brezplačnih pregledov je premalo, saj se na ta način omogoča pregled približno 1.800 športnikom izmed 6.500 kategoriziranih športnikov ali celo 51.000 registriranih športnikov.
• Število delovišč (torej samo dve v celi državi) je bistveno premalo; prav tako je vprašanje ali imamo v primeru povečanja števila pregledov dovolj ustrezno izobraženega in strokovnega kadra, ki bi lahko preglede izvajali.

Trenutni sistem torej ne omogoča, da bi bili pregledani vsi kategorizirani športniki, kaj šele, da bi se njihovo izvajanje razširilo na širšo kategorijo registriranih športnikov. Zaskrbljujoče je tudi to, da mladi športniki (do starosti 21 let naj bi jih bilo približno 51.000) trenutno niso vključeni v sistem preventivnega zdravstvenega varstva, razen rednih sistemskih zdravstvenih pregledov, ki se v okviru šolskih pregledov izvajajo za vse učence. Povečanje števila teh pregledov bi bilo še posebej smiselno za določene športne panoge, kjer se intenzivnost treningov še poveča, še posebej ob koncu osnovne šole. Zagotovo se strinjate z mano, da je vsaj v primeru kategoriziranih športnikov nujno, da se za njih poveča možnost opravljanja brezplačnih zdravniških pregledov – gre za športnike, ki trenirajo že na višjem kakovostnem nivoju in z večjimi obremenitvami, kar pomeni, da so izpostavljeni večjim zdravstvenim rizikom, ki jih je zagotovo treba spremljati. Eno od splošnih načel delovanja v športu namreč narekuje, da je treba vzpostaviti možnosti za kakovostno ukvarjanje s športom v zdravem in varnem športnem okolju.

Poslanec je zato ministra vprašal:

• “Kakšne ukrepe načrtujete v prihodnje za povečanje možnosti opravljanja brezplačnih zdravniških pregledov za športnike?
• Ali razmišljate o povečanju števila kvot za opravljanje brezplačnih zdravniških pregledov za kategorizirane športnike in kako boste reševali problem premajhnega števila subjektov, ki te preglede izvajajo?
• Kdaj lahko pričakujemo pozitivne premike v zvezi s to problematiko?”