Poslanec Gregor Perič: Podpiramo Zakon o nepremičninskem posredovanju, saj izboljšuje položaj potrošnikov

Državni zbor RS na današnji seji ponovno odloča o predlogu Zakona o nepremičninskem posredovanju, ki ga je sprejel že v prejšnjem mandatu, a je Državni svet RS nanj izglasoval veto.

Temeljni cilj zakona je ureditev področja nepremičninskega posredovanja na način, da bodo vse stranke, ki so v razmerju prisotne, uživale pravno varnost. Pretežni del zakona je zato namenjen rešitvam za varno in skrbno poslovanje, razlogi za novo ureditev področja nepremičninskega posredovanja pa izvirajo iz nezadostne stopnje varovanja interesa potrošnikov in pomanjkljive pravne varnosti tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb. V preteklosti so se namreč pojavljale težave zaradi dvojnega obračunavanja plačila za posredovanje, opravljanja poslov posredovanja brez licence, vsiljevanja pogodbe o posredovanju tretji osebi, pogojevanja ogleda nepremičnine s sklenitvijo pogodbe o posredovanju, oglaševanja, obstajale so težave pri zastopanju pri prodaji nepremičnin investitorja preko posredniških družb itd.

Stališče poslanske skupine SMC je predstavil poslanec Gregor Perič. »Že v prejšnjem mandatu smo poudarili, da je skrajni čas za sprejetje zakonskih rešitev, ki zagotavljajo večjo pravno varnost udeležencev v prometu z nepremičninami in na ta način dvigujejo kakovost opravljanja storitev nepremičninskega posredovanja,« je dejal in napovedal podporo poslanske skupine zakonu, saj ta izboljšuje položaj potrošnikov oziroma naročnikov.