Poslanec Ferluga: vesel sem, da so kolegi poslanci podprli idejo enovite Lipice pod taktirko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Poslanci so danes na plenarnem zasedanju podprli spremembe Zakona o kobilarni Lipica, ki sta ga v zakonodajni postopek vložili poslanska skupina Desus in poslanska skupina SMC. »Poslanci smo se namreč odločili, da presekamo gordijski vozel, ki je nastal zaradi nenaravne ločitve med Javnim zavodom Kobilarna Lipica ter družbo Lipica Turizem, d.o.o.. Oba subjekta sta v lasti države, a sodelovanja med njima praktično ni, s čimer se državi zmanjšuje ugled, turizmu pa se dela ogromna nepopravljiva škoda«, je uvodoma povedal predlagatelj Marko Ferluga. Poslanec Ferluga je kritično opozoril, da »Lipica danes ni razdeljena le v dve ločeni pravni osebi, pač pa jo delijo tudi fizične pregrade, kar je tako za poslance kot tudi za obiskovalce Lipice nesprejemljivo«.

Zato želimo v poslanski skupini SMC s predlaganimi zakonodajnimi spremembami omogočiti možnost boljšega in enovitega vodenja ter upravljanja celotnega območja kobilarne pod taktirko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. »Zavzemamo se za izvajanje tržne dejavnosti tudi v okviru Javnega zavoda Kobilarna Lipica, saj si želimo, da za ta slovenski biser izve širša domača in svetovna javnost«, poudarja poslanec Ferluga.

Poslanec Ferluga je opozoril, da predlagane spremembe ne posegajo na področje konjerejsko-konjeniške dejavnosti ter varstva kulturne dediščine. Poslanska novela zgolj omogoča Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da bodo sploh lahko pripravili nujno potrebne spremembe v smeri učinkovitejšega modela upravljanja na celotnem območju, ki bo temeljil na ohranjanju konja in kulturne krajine kot osrednje prvine Lipice.

Poslanec Ferluga izpostavlja, da je »v zakonu nedoumno določeno, da se tržna dejavnost lahko razvija le na način, da celostno ohranja vrednost Kobilarne Lipica kot zgodovinsko pomembne in izvorne kobilarne konj lipicanske pasme ter kulturno funkcijo varovanega območja s kultivirano kraško krajino, da jo uveljavlja kot vrhunski konjerejski in konjeniški center, in da povezuje naravne danosti in kulturne vrednote Kobilarne Lipice s sodobnim življenjem ter postane generator razvoja turizma na Krasu in širše«.

Poslanec Ferluga je poudaril tudi, da je novelo zakona podprl Državni svet, Civilna iniciativa za Lipico kot tudi štiri kraške občine – Sežana, Komen, Hrpelje-Kozina in Divača. Tudi Kraševci se namreč zavzemajo za enoten lipiški prostor, saj menijo, da sta prostor in premoženje tam nedeljiva in da mora zanje skrbeti enotno vodstvo, ki bo dobro gospodarilo in dejavnosti povezovalo z neko sinergijo in z lokalnimi skupnostmi s tega območja.

Poslanec Marko Ferluga se je ob sprejetju zakona zahvalil kolegom poslancem za podporo, ki bo omogočala enovito Lipico, pod taktirko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.