Poslanec Ferluga ob Svetovnem dnevu oceanov: “Oceani povezujejo cel planet in vse ljudi: varujmo in cenimo jih”

Danes obeležujemo Svetovni dan oceanov. Osrednja tema letošnjega dneva je Zdravi oceani – zdrav planet. Združeni narodi z obeležitvijo poskušajo opozoriti, da so prav oceani srce planeta, ki poganjajo celotni planet. S trditvijo se strinja tudi naš obalni poslanec Marko Ferluga, ki ob tej priložnosti opozarja, da oceani povezujejo cel planet in vse ljudi, ne glede na to, kje le-ti bivajo. Zato jih je potrebno ceniti in zavarovati.

Poslanec Marko Ferluga opozarja, da številne organizacije opozarjajo na vse večje onesnaženje oceanov. Zaradi zagotavljanja zdravja in varnosti vsem prebivalcem in tudi prihodnjim generacijam, je nujno, da prevzamemo kot družba in posamezniki odgovornost ter varujemo oceane, tako kot tudi oceani varujejo nas, izpostavlja poslanec Ferluga. Naravni viri kot so voda in gozdovi se nam morda zdijo neskončni, a ključno je zavedanje, poudarja poslanec, da jih zavarujemo pred izkoriščenjem in onesnaženostjo. S tem v mislih si poslanska skupina SMC prizadeva za vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS.

Poslanec Ferluga še izpostavlja, da je obala in celotna Slovenija pomembno povezana z morjem, ki nam omogoča preko Jadrana ključno povezavo z ostalim svetom. Zato je ključno, da posebej na tem območju posebej pazljivo ravnamo z morjem in celotno obalo. Na državah je, da sprejmejo potrebne ukrepe za zavarovanje tega območja, hkrati pa je zelo pomembno prebuditi zavest vsakega individuuma, da je le – ta edini relevantni akter, ki lahko s svojim ravnanjem pomaga pri oblikovanju nove ekološke politike in pri reševanju globalnega problema, kot je to onesnaževanje našega planeta.