Poslanec dr. Matić: »Kakovostna obravnava vseh otrok v šolskem sistemu je odvisna tudi od dobrega medresorskega sodelovanja«

V torek, 17.4.2018, je  na pobudo poslanca SMC dr. Dragana Matića v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potekala okrogla miza o pomenu medresorskega sodelovanja na področju obravnave otrok v šolskem sistemu.

Na okrogli mizi so se dotaknili različnih tem, predvsem pa je bila razprava namenjena opredelitvi šibkih točk medresorskega sodelovanja pri obravnavi rizičnih otrok v šolskem sistemu, saj sistem ne predvideva intenzivnega sodelovanja podpornih socialnovarstvenih organizacij v šolskem okolju pri obravnavi le teh, predvsem v zgodnjih fazah obravnave. Dr. Matić je izpostavil, da je »razmislek zainteresirane strokovne javnosti o problemih medresorskega sodelovanja pomemben za kakovostnejšo obravnavo vseh otrok, predvsem pa tistih s specifičnimi vedenjskimi težavami.«

Na zaprtost slovenskih sistemov na njihovo notranjo koherentnost pri obravnavanju teh vprašanj je izpostavila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in dodala, da je potrebno otroka z vedenjskimi težavami obravnavati že pred vključitvijo v izobraževalni sistem. Ko se to enkrat zgodi, je velikokrat že prepozno.

Podobno mnenje sta delila tudi Vito Simunišek iz Društva za razvoj skupnostnih programov za mlade in Gregor Pečan, predsednik združenja ravnateljev osnovnih šol. Oba ugotavljata pomanjkanje pretoka informacij med različnimi resorji, nevladniki pa pogosto ostanejo neslišani. Slednji je izpostavil tudi primer, da je šola redko obveščena s strani centra za socialno delo, da je nek otrok morda v njihovi obravnavi.

Martina Vuk, državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je opozorila na sofinanciranje ministrstva za socialno varstvene programe in programe, ki predstavljajo steber ostalim uradnim storitvam, ki jih izvajajo državne institucije.

Poleg omenjenih razpravljavcev so se okrogle mize udeležili še Marjeta Čermelj, vodja Skupnostnih programov za mlade Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje in Andreja Luštrek, predstavnica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki sta predstavili dobre prakse delovanje svojih programov. V razpravi so delovali že Ksenija Perko, direktorica JZ Mladi zmaji, Matjaž Vodeb, v.d. direktorja Zavoda BOB, Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino MOL, Boštjan Bajželj, ravnatelj Mladinskega doma Jarše, predstavniki Preventivnih programov za mlade Slovenije, predstavniki osnovnih šol, ter predstavniki Mreže programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje in mreža programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju.