Poslanec dr. Dragan Matić: Smo proti kakršnimkoli posegom v zakonsko določeno avtonomijo RTV Slovenija

Poslanec in predsednik odbora DZ za kulturo dr. Dragan Matić je dejal, da poslanke in poslanci SMC ne bodo podprli priporočila, da vlada pozove RTV Slovenija k doslednemu izvajanju določb zakona o RTV Slovenija in spoštovanju poklicnih meril in načel novinarske etike: “Predlagana priporočila pomenijo namreč grob poseg v zakonsko določeno institucionalno in uredniško avtonomijo RTV Slovenija.”

Poslanec je pojasnil, da kot navaja zakonodajno pravna služba DZ je vprašljiva pristojnost tako državnega zbora kot vlade, saj ima ta zgolj pristojnost imenovanja 4 od 11 nadzornikov v nadzorni svet RTV ter zagotavljanje primernega financiranja javnega zavoda: “Prav tako niso dolžni vladi poročati organi RTV Slovenija. Nadzorni svet sicer letno poroča državnemu zboru, vendar pri tem ne gre za poročanje o vsebinah poročanja in programih, temveč podajanju informacij o poslovanju zavoda. Dolžnost države je, da zagotovi avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija.”

Dr. Matić je spomnil, da ima RTV za uresničevanje programske avtonomije in neodvisnosti zakonsko urejen Programski svet in Varuha pravic gledalcev in poslušalcev, ki zagotavlja vez med javnostjo in ustvarjalci programov na Radiu, Televizijo in uporabniki speta (MMC) ter Teletekst. “Vsebina priporočila je nezakonita, nesmiselna in neizvršljiva, zato ni vredna nadaljnje obravnave in iz tega razloga je koalicija na seji odbora tudi predlagala sklep, da je priporočilo neprimerno za nadaljnjo obravnavo,” je bil jasen poslanec.

Glede na navedeno bodo v Poslanski skupini SMC podprli sklep, da je priporočilo neprimerno za nadaljnjo obravnavo.