Koroški poslanec Ranc ob prvem letu mandata: Pomembno je uresničevati predvolilni program

Poslanec Danilo Anton Ranc, izvoljen v volilnem okraju Ravne na Koroškem, ki zajema občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem, je na novinarski konferenci predstavil prvo leto svojega mandata. Ranc funkcijo poslanca opravlja odgovorno, kar kaže tudi podatek, da je eden od tistih, ki imajo najvišjo udeležbo na glasovanjih in sejah parlamenta in odborov.

Že takoj na začetku mandata je v prostorih Občine Prevalje odprl poslansko pisarno, ki občanom omogoča neposreden stik s poslancem. Ljudje lahko poslancu predlagajo, kaj bi bilo potrebno še urediti na zakonodajnem področju. Poslanec Ranc je imel 16  pogovorov z občankami in občani in in sprejel številne pobude preko telefonskih klicev in elektronskih sporočil. Pobuda o tehniškem pouku v osnovnih šolah je prerasla v poslansko vprašanje, nekatere pobude in vprašanja so bila podana pisno na odgovorna ministrstva ali izpostavljena v parlamentarnih odborih. Poslanec Ranc sicer deluje v Odboru za gospodarstvo, Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je podpredsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Delovanje poslanca vključuje tudi terensko delo, kot so obiski pri občanih, pri županih, v podjetjih, na proslavah, prireditvah, okroglih mizah in drugih dogodkih.

“Srečujem se z župani in gospodarstveniki, udeležujem se Sveta koroških občin in posredujem probleme in pobude koroškega gospodarstva in občin odgovornim ministrstvom in direktoratom. Tudi z nevladnimi organizacijami se srečujem in jim pomagam z donacijami, a želel bi si še večjo angažiranost le-teh, tudi več njihovih obiskov v poslanski pisarni, da lahko še bolj spoznam njihove probleme in da skupaj najdemo rešitve,” je dejal poslanec, ki aktivno sodeluje z župani, strokovno javnostjo in družbenimi iniciativami.

Od nastopa mandata je poslanec v skladu s predvolilno zavezo doniral preko 2000 evrov društvom, šolam, humanitarnim organizacijam in socialno ogroženim posameznikom in si prizadeval za povezovanje koroških občin na vseh aktualnih projektih. Ranc se je angažiral pri spodbujanju projekta tretje razvojne osi, ki je za Korošce ključnega pomena. Na področju lesne industrije si je prizadeval za ustanovitev Direktorata za lesno industrijo, sodeloval je tudi pri organizaciji vladnega obiska na Koroškem, na katerem so ministre in vlado seznanili s problematiko, s katero se sooča včasih od »Ljubljane« pozabljena koroška regija.

Poslanec v nadaljevanju svojega poslanskega mandata pričakuje nadgradnjo svojega dela na področjih, ki si jih je zadal v prvem letu. Še bolj odločno želi nastopiti pri razvoju koroške regije.