Poslanec Danilo Anton Ranc na kolesarjenju v podporo 3. razvojni osi, pridružil se je tudi Ivan Škodnik

Poslanec Danilo Anton Ranc se je udeležil kolesarjenja po severnem delu trase tretje razvojne osi, ki ga je organizirala Mladinska iniciativa za izgradnjo tretje razvojne osi. Poslanec je prisotne seznanil z aktivnostmi SMC v zvezi z izgradnjo tretje razvojne osi in z zavezo vlade in ministrstva za infrastrukturo za umestitev trase v letu 2016 in s pričetkom projektiranja in izgradnjo severnega dela tretje razvojne osi v letu 2017. Poslanec je dejal, da so postopki umeščanja trase v varianti F2 2 od Šentruperta do Velenja v zaključni fazi, in da se bo v letošnjem letu pričela izdelava projektne na trasi od Velenja do Slovenj Gradca. Kolesarjenja se je na delu trase udeležil tudi poslanec Ivan Škodnik.

IMG_1202

Za čimprejšnji začetek izgradnje tretje razvojne osi na odseku Velenje – Slovenj Gradec in za umestitev trase v varianti F 2-2 so se zavzeli tudi člani Kluba Koroških poslank in poslancev, ki so v podporo projektu zbrali tudi podpise poslancev Državnega zbora. Koroški poslanci bodo zahtevali sprejem poroštvenega zakona za zagotovitev finančne konstrukcije za izgradnjo tretje razvojne osi.

Na kolesarjenju so bili tudi predsednik Sveta Koroških občin dr. Tomaž Rožen, predsednik delovne skupine za izgradnjo tretje razvojne osi dr. Matic Tasič in predsednik Mladinske iniciative za izgradnjo tretje razvojne Aljaž Vrhovnik.

IMG_6161