Poslanec Danilo A. Ranc obiskal CUDV v Črni na Koroškem: Videli smo veliko nasmehov

Poslanec Danilo Anton Ranc je obiskal Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) v Črni na Koroškem. Direktorica Vojka Lipovšek Polc in predsednik sveta zavoda CUDV Erih Kurnik sta predstavila delo zavoda in problematiko delovanja zavoda. Načrtujejo posodobitev in energetsko sanacijo in prostorsko razširitev, predvsem pa se osredotočajo se na zagotavljanje dobrih pogojev za obstoječe uporabnike.

2016-05-30 10.21.45

V zavodu je 240 aktivno zaposlenih, storitve pa ponujajo več kot 310 uporabnikom, razmerje torej ni optimalno. Prav tako ustanova ni vpisana v razvid izobraževalnih institucij, čeprav se ukvarja tudi s takšno dejavnostjo, zato izpadejo iz veliko razpisov, ki bi lahko omogočali njihovo nadaljnjo dobro delo.

“Kot poslanec se zavezujem, da bom naredil vse kar je v moji moči, da bi pomagal pri opravljanju dejavnosti zavoda. Z direktorico sem se dogovoril, da mi bo posredovala konkretne pobude in predloge, ki jih bom posredoval na pristojna ministrstva in se zavzel, da se pobude čim prej realizirajo,” je dejal poslanec, ki je zavodu v sklad za socialno ogrožene doniral tudi nekaj sredstev.

2016-05-30 10.11.40

Na ogledu zavoda je bilo videti veliko nasmehov in truda po polnem življenju in polnopravnem članstvu v družbi. Varovanci doma veliko ustvarjajo, se ukvarjajo z raznimi deli in skušajo na svoj način prispevati k delovanju doma, v katerem živijo: “Spoznal sem nekaj športnikov, rednih udeležencev specialnih olimpijad, varovance, ki se ukvarjajo z lončarstvom, šivanjem, ali kakšno drugo obrtjo, ter mnoge druge. Obiskali smo tudi njihovo trgovinico, kjer prodajajo svoje izdelke. Tam sem izrecno iskal izdelek iz lesa in ga tudi našel ter kupil – kuhinjsko desko,” je bil vesel poslanec Ranc.

2016-05-30 10.32.31

CUDV Črna na Koroškem je pomembna institucija s humanitarnim poslanstvom in z izjemno vpetostjo v lokalno okolje Občine Črna na Koroškem.