Poslanec Branko Zorman ob dnevu boja proti raku poziva k sodelovanju v presejalnih programih ZORA, DORA, SVIT

»Visoka umrljivost zaradi raka je predvsem posledica poznega odkrivanja nekaterih oblik raka, saj se ljudje prepozno odzovejo in zdravnika obiščejo šele v času že napredovane bolezni,« je izpostavil poslanec Branko Zorman, podpredsednik Odbora DZ za zdravstvo ob svetovnem dnevu boja proti raku. Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji je namreč pokazala, da se soočamo z visoko umrljivostjo zaradi raka. Lani je pri nas za rakom zbolelo več kot 14.000 ljudi, na leto pa za rakom umre približno 6.000 ljudi. Slovenija je po številu smrti zaradi raka še vedno v vrhu držav EU in OECD.

Država na področju obvladovanja raka zagotavlja naslednje organizirane presejalne programe: ZORA (zgodnje odkrivanja raka na materničnem vratu), DORA (zgodnje odkrivanje raka dojke) in SVIT (zgodnje odkrivanje traka debelega črevesa in danke), ki so pomemben del Državnega programa obvladovanja raka.

»Presejalni programi so brezplačno na voljo vsem, vendar se ljudje prepozno ali pa sploh ne odzivajo na vabila. Program SVIT je rešil že številna življenja, vendar pa se predvsem moški še vedno preredko odločajo za sodelovanje, čeprav je rak na debelem črevesu in danki med pogostejšimi raki prav pri moških. To je potrebno spremeniti,” opozarja poslanec Zorman.

Pojavnost raka se v družbi povečuje zlasti kot posledica staranja prebivalstva, ne pa povsem, saj v Sloveniji še vedno kadi skoraj četrtina odraslih prebivalcev, visoko nad povprečjem EU pa je tudi poraba čistega alkohola na prebivalca, dejavniki tveganja pa so tudi prekomerno hranjenje in debelost ter sončenje.

»Kajenje pa je še vedno najpogostejši preprečljivi samostojni dejavnik tveganja za različne rake. Tudi zato bo Ministrstvo za zdravje predstavilo nov tobačni zakon, s katerim bomo sledili dolgoročnemu cilju – družbi brez tobaka. Z novim zakonom bomo uveljavili številne ukrepe, ki bodo nedvomno zmanjšali škodo na zdravju, ki jo povzroča tobak,« je še dodal poslanec.