Poslanec Branko Zorman: Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti je pomemben korak h krepitvi javnega zdravstva

Kakovostno in učinkovito javno zdravstvo je in ostaja prioriteta SMC, krepitev javnega zdravstva v smeri jasnejšega ločevanja izvajanja javne in zasebne zdravstvene dejavnosti pa SMC zaveza, ki jo v Noveli Zakona o zdravstveni dejavnosti uresničujemo. ”S spremembami Zakona o zdravstveni dejavnosti ohranjamo in krepimo javni zdravstveni sistem. Predlagane spremembe bodo prinesle izboljšanje izvajanja zdravstvene dejavnosti v smeri zagotavljanja večje transparentnosti, učinkovitosti, strokovnosti in učinkovitejšega nadzora. Podeljevanje koncesij za izvajanje zdravstvene dejavnosti bo zagotovljeno na transparenten in konkurenčen način, kar sta osnovna načela koncesijskih razmerij,” je v prvi obravnavi novele zakona v državnem zboru izpostavil poslanec Branko Zorman. ”Slovenski zdravstveni sistem mora ohraniti svojo univerzalnost in dostopnost, kar lahko zagotovimo samo z jasnejšo mejo med javnim in zasebnim izvajanjem zdravstvene dejavnosti. Predlog zakona prinaša prav te pomembne korake, v smeri krepitve javnega zdravstva torej,” je v razpravi še pojasnil poslanec Zorman.

Kaj še prinaša Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti:
1. Jasno določa pogoje in postopke izdaje ter odvzema koncesije.
2. Določa se jasna pravila glede opravljanja zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.
3. Celovito se ureja vse oblike nadzora nad izvajalci zdravstvene dejavnosti, inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona ter področje oglaševanja zdravstvenih storitev.