Poslanec Bojan Krajnc: Zagotoviti želimo ustavnoskladno sodno varstvo imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Poslanska skupina SMC je včeraj v Državnem zboru v stališču pred splošno razpravo o Predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank napovedala, da bo zakon podprla kot primernega za nadaljnjo obravnavo.

Kot je uvodoma pojasnil poslanec Krajnc, je zakon potreben “zaradi odločbe Ustavnega sodišča, številka U-I-295/13 z dne 19. 10. 2016, ki je za neustaven spoznalo 350a. člen ZBan-1L iz leta 2013, ker ni urejal nekaterih vprašanj, ki bi jih po odločbi Ustavnega sodišča moral urediti.” Ta vprašanja se nanašajo na pravico do dostopa do podatkov, ki bi tožnikom omogočili pripravo tožbenega zahtevka, dokazno breme in združevanje pravdnih postopkov, zato je Ustavno sodišče odločilo, da je 350a. člen v neskladju s prvim odstavkom 23. člena Ustave Republike Slovenije, ki ureja eno od temeljnih in zelo pomembnih ustavno varovanih pravic za vsakogar od nas, to je človekovo pravico do sodnega varstva.”

Kot je na koncu poudaril, “je za poslansko skupino SMC ključno, da zakon v celoti odpravi vse posamezne neustavne elemente iz odločbe Ustavnega sodišča ter določi jasne, razumljive, pravične in transparentne rešitve, ki bodo po svojem namenu in cilju popolnoma sledile odločbi Ustavnega sodišča in ne bodo povzročile istih ali drugih novih neustavnih stanj.”