Poslanci SMC proti veriženju podjetij in neplačevanju delavcev

Poslanci SMC podpirajo spremembe zakona o gospodarskih družbah, s katerimi omejujejo ustanavljanja gospodarskih družb podjetnikom z nepoštenimi poslovnimi praksami, gre za neplačevanje obveznosti iz dela oziroma v zvezi z delom na črno.

Prav tako bodo z novelo zakona med drugim omejili ustanavljanje družb osebam, ki so bile več kot s 50% udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije v skladu z zakonom, in onemogočili veriženje podjetij za dosego nepodjetniških ciljev.