Poslanci SMC za razvoj vzhodne kohezijske regije tudi preko evropskih sredstev

Na sedežu Štajerske gospodarske zbornice je potekal sestanek med poslanci SMC in predstavniki Univerze v Mariboru, ki so predstavili svoje poglede in mnenja na izvajanje kohezijske politike. Poslanci dr. Jasna Murgel, mag. Bojan Krajnc, mag. Branislav Rajić in Ivan Prelog so se seznanili s težavami, s katerimi se srečujejo podjetja in fakultete pri prijavljanju na evropske projekte. Izpostavili so težave pri razpisnih pogojih za izvajanje projektov v okviru kohezijske regije Vzhodna Slovenija, saj pogojem ne zadostuje večina prijavljenih.

20160606_123321

Evropska kohezijska sredstva bodo v novem sedemletnem obdobju namenjena tudi spodbujanju raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja in s tem izboljšanju gospodarstva in večjemu zaposlovanju. Glede na razlike v stopnji razvitosti med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo so se upoštevali indikatorji, ki so bili upoštevani pri dodeljevanju evropskega denarja. Po besedah predstavnikov Univerze v Mariboru nad 90% sredstev namenjenih za razvoj oz. raziskave še vedno ostane v Ljubljani, saj tamkajšnja podjetja oz. inštituti izpolnjujejo razpisne pogoje. Predstavniki UM vidijo težavo tudi v tem, da kot strokovnjaki iz vzhodne regije niso vključeni v delovne skupine pri pripravi razpisov in projektov.

Veliko težavo predstavniki znanosti v Mariboru vidijo tudi v prihajajočem Zakonu o visokem šolstvu, ki podrobneje obravnava glavarine. Opozarjajo na nevarnost zniževanja pogojev šolanja ter s tem, posledično zmanjšanja kvalitete našega šolstva. Preteča nevarnost, opozarjajo, s katero se že nekaj časa srečujejo, je beg možganov v tujino. “Izšolamo zelo kvalitetne študente, smo prejemniki mnogotere prestižne nagrade s področja raziskav in znanosti, vendar smo žal premalo atraktivni na področju gospodarstva za naše študente,” še opozarjajo.

20160606_120012

Poslanci SMC, ki so bili izvoljeni v Mariboru, si ves čas aktivno prizadevajo, da bi projekti iz Maribora in iz vzhodne kohezijske regije dobili podporo na državni ravni, tako so tudi sedaj izrazili podporo pri sodelovanju v nadaljnjih prizadevanjih za razvoj regije. Poslanci so ponudili organizacijo sestanka predstavnikov UM in izdelovalcev razpisov.

20160606_120018