Poslanci SMC za aktivno stanovanjsko politiko, poslanec Zorčič: Pomembno je spodbujati tudi alternativne oblike zagotavljanja stanovanj

Državni zbor danes razpravlja o Predlogu resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Gre za ključni dokument, ki aktivno rešuje stanovanjsko problematiko in postavlja smernice za aktivnejšo stanovanjsko politiko v prihodnosti. Resolucija se posebej fokusira na stanovanjsko politiko za mlade, starejše in ranljive ciljne skupine.

Poslanec Igor Zorčič je pozdravil prizadevanja Ministrstva za okolje in prostor ter dodal, da ga veseli, da predlog resolucije zasleduje zaveze iz koalicijske pogodbe, ki določa, da bo vlada dr. Mira Cerarja našla odgovore na aktualne zagate stanovanjske politike. Posebej je poslanec omenil, da je pomembno, da vladni dokument prvič spodbuja tudi alternativne oblike zagotavljanja stanovanj, denimo zadruge oziroma kooperative.

Poslanec Zorčič je izpostavil, da je ključnega pomena tudi varnost najemnih razmerij, ki jih naslavlja predlog resolucije. Predlog resolucije se namreč celovito osredotoča na varnost najemnih razmerij ter novo najemniško politiko, ki predvideva preoblikovanje neprofitne najemnine in uvedbo stanovanjskega dodatka. Ta bo zagotovil transparentnost porabe javnih sredstev in pravičnejše urejanje pravic do uporabe javnih najemnih stanovanj za vse prebivalce.

Shema za mlade bo reševala stanovanjsko problematiko mladih in mladih družin in predstavlja eno ključnih področij resolucije, je poudaril poslanec. Vzpostavile se bodo stanovanjske skupnosti za mlade, tej ciljni skupini bodo na voljo tudi ugodna najemna stanovanj, deljeno lastništvo in najem s kasnejšim odkupom. Predlog resolucije predvideva tudi primerno bivalno okolje za starejše ciljne skupine, saj podpira cilje nacionalne socialne politike na področju oskrbe starejših oseb. Iz Sheme za zagotavljanje namenskih stanovanjskih enot bodo zagotovljena sredstva za izgradnjo 800 bivalnih enot in stanovanja za prebivalce s posebnimi potrebami, kar poslanec izpostavlja kot bistveno.

Prav tako predlog resolucije predvideva aktivno zemljiško politiko, spodbujanje energetske prenove sosesk, celovito prenovo stanovanjskih sosesk in funkcionalno prenovo stanovanjskih stavb. Predvidena je gradnja javnih najemnih stanovanj tam, kjer je potreba po njih največja, je zaključil poslanec.

6G3A9726