Poslanki SMC, predsedniki lokalnih odborov in župani iz Zasavja na skupnem srečanju o nadaljnjih projektih

V četrtek, 8. oktobra, je v občini Hrastnik potekal tripartitni sestanek, na katerem sta bili prisotni poslanki SMC Vojka Šergan in Irena Košnik Grošelj, namestnik generalnega sekretarja stranke SMC Horst Hafner, predsednica LO Hrastnik Maša Kovač, predsednik LO Trbovlje Tadej Špitalar in predsednik LO Zagorje ob Savi Gašper Koprivšek in župani ter podžupan zasavskih občin Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik.

Na konstruktivnem sestanku so se vsi prisotni dogovorili o prihodnjih skupnih projektih, ki se bodo izvajali v Zasavju, s katerimi želijo dvigniti življenjsko ter gospodarsko raven v regiji. Vsi prisotni so se strinjali, da so takšni sestanki nujno potrebni, če želimo dvigniti kvaliteto življenja in storitev v Zasavju.