Poslanci SMC: predlog o vzpostavitvi Nacionalne garde je neprimeren in ne sledi strateškim dokumentom na tem področju

Odbor za obrambo danes na zahtevo PS SDS razpravlja o predlogu stranke SDS za reformo rezervnega sestava Slovenske vojske z vzpostavitvijo Nacionalne garde. Poslanci SMC opozarjajo, da gre za nezadostno razdelano idejo, ki nima namena biti zakonodajni predlog, hkrati pa odstopa od srednjeročnih strateških dokumentov in dolgoročnih usmeritev Republike Slovenije na področju obrambne politike.

Podpredsednik Odbora za obrambo Marjan Dolinšek je obrazložil, da trenutna sestava Slovenske vojske sledi Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske, ki med drugim opredeljuje stalno sestavo, pogodbeno rezervo in vojaško strateško rezervo. Opozoril je, da je najprej potrebno delati na vzdrževanju in izpopolnjevanju obstoječih struktur ter iskanju načina za njihovo nadgradnjo. Pogodbena rezerva ni vzpostavljena v obsegu, ki smo ga predvideli v ključnih strateških dokumentih, vojaška strateška rezerva pa od nastanka koncepta še nikoli ni bila preizkušena. Vojaška strateška rezerva v obsegu do 25.000 se namreč se aktivira ob povečani nevarnosti napada na državo, neposredni vojni nevarnosti ali ob razglasitvi vojnega ali izrednega stanja.

Poslanec Jani Möderndorfer opozarja, da Doktrina vojaške strateške rezerve, ki jo je v letu 2012 sprejela vlada Janeza Janša, ne predvideva vzpostavitve v miroljubnem času, kot se predlaga za Nacionalno gardo. Če bi se Nacionalna garda vzpostavljala tudi v času miru, potem je ideja hkrati v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije ter obstoječim Zakonom o obrambi, saj slednji v sedmem členu določa, da imajo državljani zgolj »v vojnem stanju pravico, da se samoorganizirajo in vključijo v obrambo države«. Poslanec je opozoril tudi, da se mu zdi neprimerno, da bi občine same aktivirale Nacionalno gardo, saj bi to lahko odprlo pot zlorabam nacionalnega obrambnega sistema.

Poslanka Erika Dekleva je dodala, da je »ideja Nacionalne garde, temelječe na domoljubnih prostovoljcih, ki bi šli skozi kratko usposabljanje, v nasprotju z idejo in načelom profesionalizacije Slovenske vojske ter s principom kolektivne obrambe, h kateremu se je Slovenija zavezala z vstopom v NATO«. Ocenila je, da je »predlog, ki ga podaja SDS, zastarel glede na duh časa, saj smo se že desetletje nazaj odločili, da bo naša usmeritev profesionalna, dobro usposobljena vojska, katere pripadniki bodo naši državljani, ki bodo kot svojo karierno pot izbrali služenje domovini in mednarodni skupnosti. Izbiro take karierne poti razumem kot izraz domoljubja. Poslanstvo Slovenske vojske namreč ni le obramba domovine temveč tudi vključevanje v kolektivno obrambo in branjenje mednarodnega miru ter varnosti«.

Poudarila je, da vlada dr. Mira Cerarja vlaga napore v rešitve, ki bi na sistemski ravni izboljšale naš obrambni sistem ter položaj zaposlenih v Slovenski vojski. Poslanka je povedala, da sta v pripravi dva ključna zakona na tem področju, kjer si želi strokovne in kakovostne razprave o morebitnih spremembah na tem področju.