Poslanci SMC podprli sistemsko ureditev izvensodnega reševanja potrošniških sporov

Poslanci in poslanke SMC so podprli sistemsko ureditev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, “saj bo tak način pripomogel k učinkovitejšemu reševanju spora, hitrejše delo in boljšo zaščito končnega uporabnika, hkrati se bodo z izvensodnim reševanjem sporov razbremenila sodišča,” je dejal poslanec Ivan Škodnik.

Predlog zakona o izvensodno reševanje potrošniških sporov je po pojasnilih državne sekretarke z gospodarskega ministrstva Margarete Guček Zakošek sistemski zakon, s katerim želijo povečati pravno varnost potrošnikov in ponudnikov na trgu na vseh gospodarskih področjih z zagotovitvijo učinkovitih, enostavnih, hitrih in cenovno dostopnih izvensodnih postopkov, spodbuditi tovrstno reševanje sporov ter odpraviti ovire, ki bi odvračale od sodelovanja pri teh postopkih.

Dodaja je, da so tipični potrošniški spori razmeroma nizke premoženjske vrednosti, so pa pogosti in potrošnik v njih po navadi nastopa kot šibkejša stranka. Zakon predvideva, da se v spor vključi tretja, nevtralna oseba, ki v izvensodnem, strukturiranem postopku pomaga potrošniku in ponudniku doseči sporazume, predlaga rešitev in po sporu sprejme zavezujočo odločitev.

Zakonski predlog bo imel ugodne učinke na gospodarstvo. Potrošniki se bodo z odločitvijo za izvensodno reševanje spora izognili visokim pravnim stroškom, ponudniki pa bodo ohranili konkurenčno prednost, saj bo na ta način zaupanje potrošnikov do njih ostalo. Hkrati bodo s takim načinom reševanja sporov razbremenjena tudi sodišča, je poudarila.

Predlog zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov terja tudi spremembe šestih spremljajočih zakonov – o potrošniških kreditih, o poštnih storitvah, o elektronskih komunikacijah, o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, o plačilnih storitvah in sistemih ter spremembe energetskega zakona.

Večja posebnost je po besedah Guček Zakoškove obvezno sodelovanje ponudnikov v postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

6G3A2970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desno na sliki poslanec Ivan Škodnik