Poslanci SMC podpirajo Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških

V Poslanski skupini SMC podpiramo Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, ki opredeljuje ključne ukrepe vlade za uresničevanje enakosti spolov v RS do leta 2020.

Vlada dr. Mira Cerarja v pričujoči resoluciji celovito opredeljuje politiko enakosti spolov na osmih prednostnih področjih. Ta so: enaka ekonomska neodvisnost, usklajevanje poklicnega in zasebnega oziroma družinskega življenja, družba znanja brez spolnih stereotipov, socialna vključenost, zdravje, uravnoteženost žensk in moških, nasilje nad ženskami in enakost spolov v zunanji politiki in mednarodnem razvojnem sodelovanju. Za vsako izmed prednostnih področjih vlada opredeljuje splošne in specifične cilje ter posamezne ukrepe za dosego le teh.

Poslanka Erika Dekleva je na seji odbora pozdravila pripravo resolucije in napovedala podporo vseh poslancev SMC. Posebej jo veseli, da je resolucija rezultat analiz stanja, ugotovitev predhodne resolucije s tega področja, javne razprave ter dialoga s civilno družbo, saj tak konsenz zagotavlja kakovost same resolucije. Zavzela se je za odpravo neravnovesij med spoloma in ob tem poudarila, da se “ta pomembna tema dotika vseh nas, ne glede na spol”.

Poslanka Dekleva je prepričana, da je nujno proaktivno sodelovanje države in posameznikov ter civilno družbo na tem področju, saj je to tista prava pot do zagotovitve prave enakosti med spoloma, ki bi morala biti v 21. stoletju že samoumevna. Enakost spolov na vseh področjih »pomeni več možnosti za razvoj vseh nas in naše družbe«.