Poslanci SMC podpirajo novelo zakona o štipendiranju: Lažje do štipendij za deficitarne poklice, čas prispetja vloge ne bo več odločilen  

Parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo danes razpravljal o noveli zakona o štipendiranju. Poslanci SMC novelo pozdravljamo, saj menimo, da bodo predlagane spremembe poenostavile postopke pridobivanja štipendij za deficitarne poklice. Posebej Poslanska skupina SMC pozdravlja dejstvo, da čas prispetja vloge kandidata ne bo več odločilni kriterij.

Poslanka Tanja Cink pred odborom opozarja, da se je »ob prvem javnem razpisu za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šol./štud. leto 2015/2016 trenutna ureditev izkazala za neustrezno. Zaradi odprtega roka javnega razpisa je večina vlagateljev oddala vlogo takoj, ko je bilo možno, kar je povzročilo težave pri izvedbi razpisa. Zaradi neenake obravnave vlagateljev je bilo potrebno razpis ponoviti; v ponovljenem razpisu pa je že v prvi minuti vlogo oddalo več kot 3800 vlagateljev. Predlagane novosti, javni razpis z zaprtim rokom, v Poslanski skupini SMC podpiramo, saj menimo, da tako vlagateljem olajšamo prijavo in jim hkrati omogočimo dovolj časa za vložitev prošnje. Dodatno se z novelo omogoča enako  obravnavo vseh kandidatov, saj bodo vse vloge obravnavane na podlagi jasnih pogojev in meril.«. Javni razpis hkrati kot posebne pogoje določa raven izobrazbe, smer izobraževanja, letnik izobraževanja ter uspeh.

Novela zakona ureja tudi obveznosti zaposlitve štipendistov Ad Futura po zaključenem študiju v tujini. Skladno z zahtevo Evropske komisije, novela zakona omogoča prilagoditev rokov za izpolnitev obvez, ki bodo odvisni od časa prejemanja štipendije in stopnje izobraževanja.