Poslanci SMC enotno za okrepljeno sodelovanje pomožnih policistov

Državni zbor na izredni seji razpravlja o spremembi Zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero se dviguje dovoljena starost sodelujočih v pomožni policiji. V iskanju vseh možnih oblik krepitve kadrovske strukture policije in za učinkovito delovanje Slovenske policije predvsem zaradi trenutnih varnostnih razmer v Sloveniji, je vpoklic pomožne policije za nadomeščanje policistov, ki opravljajo delo na mejnih prehodih in v zbirnih centrih, hitra in strokovno ustrezna rešitev.

Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je poudarila, da se je želja, da se omogoči povečano angažiranje pomožnih policistov, pojavila tudi že večkrat v preteklosti, denimo ob poplavah in žledu. S danes predlagano zakonsko spremembo bi bilo tako povečano angažiranje pomožnih policistov mogoče. Še več, na podlagi relativno hitrih postopkov za delo v policiji, bi Slovenija pridobila samostojne in preizkušene kadre. Tako se zagotavlja močnejša kadrovska podpora ob nepredvidenih dogodkih ter nadomeščanje izpada pripadnikov posebne policijske enote. Ministrica je pojasnila, da pomožni policisti ne bodo opravljali samo nalog, povezanih s prihodom migrantov, temveč bodo na policijskih postajah tudi nadomeščali tiste policiste posebne enote, ko so ti vpoklicani za izvajanje bolj zahtevnih nalog. Slovenska policija beleži ogromno klicev in izrazov pripravljenosti upokojenih policistov za pomoč pri obvladovanju migrantskega vala. Trenutno ima Slovenska policija sklenjenih 252 pogodb s pomožnimi policisti, v skladu z letnim načrtom policije pa bi to število dvignili na 1500.

6G3A7666

Poslanka Anita Koleša je v imenu Poslanske skupine SMC izpostavila, da se je institutu pomožnega policista oziroma policistke v preteklosti posvečalo premalo pozornosti, čeprav so bili le-ti vseskozi pomemben del zagotavljanja varnosti države. Zato moramo poudariti, da pomožni policisti dejansko pripomorejo k učinkovitemu in tudi racionalnemu načinu organizacije sistema notranje varnosti. Dodala je, da je zaradi trenutnih varnostnih razmer vpoklic pomožne policije nujen, in da trenutna nizka starostna meja pomeni nepotrebno omejitev.

Predlog, da lahko v pomožni policiji sodelujejo ženske in moški do konca koledarskega leta v katerem dopolnijo 60 let, se poslanki zdi razumna meja. Obenem je podprla tudi izenačitev starostne meje za oba spola. Dodatno je poudarila, da je delo policistov vedno zahtevalo dobro in stalno fizično pa tudi njihovo strokovno usposobljenost, zato so bojazni, da bi pomožni policisti tega ne zmogli zagotovo odveč. Poleg tega Uredba o pomožni policiji določa komisijo, ki preverja izpolnjevanje pogojev in določa tudi preverjanje psihofizičnih sposobnosti kandidatov za delo v pomožni policiji.

FOTO: DZ/Barbara Žejavac