Poslanci SMC aktivno v podporo gorenjskim razvojnim projektom

Gorenjski poslanci SMC Andreja Potočnik, Branko Zorman, Irena Kotnik in Maruša Škopac so z direktorjem Razvojne agencije Gorenjske Rokom Šimencem v ponedeljek, 9. maja, na delovnem srečanju govorili o glavnih razvojnih vprašanja regije in se dogovorili za aktivno sodelovanje naših poslancev pri izpeljavi projektov. Regionalna razvojna agencija Gorenjske je namreč v skladu s povabilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravila osnutek »Dogovora za razvoj gorenjske regije 2016 – 2019«, o katerem je z našimi poslanci tudi tekla beseda.

Osnutek dogovora vsebuje 14 najpomembnejših projektov regije s področja mobilnosti in kolesarskih poti »Trajnostna mobilnost in mreža kolesarskih poti«, kakovosti življenja in zdravja Gorenjcev, razvoja športnega in klimatsko zdraviliškega turizma ter razvoja podeželja z lokalno prehransko samooskrbo.

Konec januarja so v okviru Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica, ki jo vodi Gorenjska razvojna agencija oddali tudi strategija CLLD (Community-Led Local Development). Pogoj za pripravo razpisa je potrjena strategija, na razvojni agenciji pa računajo, da bi razpis lahko pripravili jeseni, da bi tako lahko pričeli s projektnimi aktivnostmi v začetku leta 2017. Razvojna agencija je zaprosila za podporo in pomoč gorenjske poslance SMC, ker se v agenciji zavedajo izjemnega pomena omenjenih projektov. »Oba projekta oz. programa sta izredno pomembna za razvoj regije, saj so to edina sredstva, ki jih lahko neposredno pripeljemo v regijo za konkretne produkte,« je izpostavil Rok Šimenc, direktor RRA Gorenjska.

gorenjs

Na srečanju so govorili tudi o lastniškem prestrukturiranju Regionalne razvojne agencije. Poslovno podporni center (BSC) je ena od agencij, ki ni ustrezno lastniško urejena, kar »nam lahko konec julija povzroči težavo, saj zakon pravi, da če ne bomo ustrezno lastniško urejeni, nam pade status regionalne agencije, je še izpostavil Šimenc. To bi bila za regijo velika težava, saj so nanjo praktično vezane vse prijave na razpise, je poudaril in izpostavil, da i tudi pri tem vprašanju prišla prav pomoč poslancev SMC.

Med pomembnejšimi regijskimi projekti je tudi vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, s čimer bi spodbudili zlasti razvoj socialne vključenosti in skupnostnih oblik storitev, pa tudi odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na Gorenjskem in vodooskrba na tem območju. Med sektorskimi projekti pa so: nadgradnja regionalnih cestnih povezav med gorenjsko avtocesto in blejsko-bohinjskim kotom, spodbujanje razvoja lesenim izdelkom z višjo dodano vrednostjo ter promocija njihove uporabe, varstvo okolja, ohranjanje biotske raznovrstnosti in omejevanje invazivnih vrst na Gorenjskem in zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Škofjeloškega hribovja.