Svetovni dan Romov počastili tudi poslanci SMC

8. april je bil svetovni dan Romov, ki ga praznujejo pripadniki romske skupnosti po vsem svetu. Tudi v Mariboru je bilo v okviru praznovanja organiziranih številnih prireditev, ki so se jih udeležili poslanci SMC, mag. Bojan Krajnc, dr. Jasna Murgel in Ivan Prelog, v Murski Soboti pa je potekal še osrednji dogodek Zveze Romov Slovenije, na katerem je bil prav tako prisoten poslanec mag. Krajnc z njim pa Dušan Radič. Navzoče sta pozdravila predsednica Sveta romske skupnosti RS Janja Rošer in predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc, medtem ko je zbrane slavnostno nagovoril mag. Stane Baloh z Urada vlade Republike Slovenije za narodnosti.

V romski restavraciji Romani kafenava v Mariboru je na dogodku številne zbrane z nagovorom in s svojim petjem več kot navdušila priznana pevka Esma Redžepova, ki je dejala, da so Romi najbolj miroljubni narod na svetu. Dodatni razlog za veselje je bilo tudi praznovanje druge obletnice Romani kafenave in predaja omenjene romske gostilne v roke novega romskega društva Romsko društvo Romani kafenava Dobrota, socialno podjetje. Cilj tega je socialno vključevanje Romov ter da z vodenjem podjetja pridobijo še dodatna znanja in kompetence.

20160411_121903

Obeleževanje praznika je potekalo tudi v ponedeljek, 11. 4. 2016, v okvirju seminarja na temo Status Rominj v Sloveniji, ki je potekal v Pokrajinskem muzeju Maribor, kjer je na voljo za ogled tudi razstava Rojstvo: Izkušnje Rominj. Rdeča nit seminarja je bilo vprašanje statusa Rominj, kakšen je njihov družbeni položaj. Ženske v romski skupnosti so soočene z več problemi. Rominje tradicionalni vzorci vežejo na družinsko življenje, večinoma so manj izobražene ter imajo slabši dostop do socialnih in zdravstvenih storitev. V razpravo na seminarju se je vključila tudi poslanka SMC, dr. Jasna Murgel, ki je dejala, da je potrebno zagotoviti takšne razmere, ki pripadnikom romske skupnosti omogočajo integracijo v družbo ter razmere, ki pripadnikom romske skupnosti omogočajo ohranjanje in razvijanje njihove nacionalne identitete.