Poslanca Urška Ban in Kamal I. Shaker v Evropskem parlamentu o t.i. Evropskem semestru

Evropski parlament že četrto leto zapored organizira izmenjavo mnenj z nacionalnimi parlamenti o uskladitvi proračunske in gospodarske politike držav s cilji in pravili EU v posameznem časovnem obdobju oziroma o  t.i. Evropskem semestru. Srečanje je potekalo  v torek, 15. septembra, v Bruslju, v okviru rednega zasedanja odbora ECON (ekonomske in monetarne zadeve) Evropskega parlamenta, udeležilo se ga je 23 poslancev nacionalnih parlamentov iz 13 držav članic. Državni zbor sta na srečanju zastopala naša poslanca Urška Ban, predsednica Odbora za finance in monetarno politiko ter Kamal Izidor Shaker, predsednik Odbora za zadeve EU.

Evropski semester je cikel usklajevanja gospodarske in fiskalne politike znotraj EU. Cikel se osredotoča na obdobje 6 mesecev v začetku vsakega leta. Od tod tudi njegovo poimenovanje. V okviru Evropskega semestra države članice uskladijo svoje proračunske in gospodarske politike s cilji in pravili, ki so bili dogovorjeni na ravni EU. Na ta način naj bi semester zagotovil zdrave finance, spodbujal gospodarsko rast in preprečeval čezmerna makroekonomska neravnovesja znotraj EU.

Namen srečanja je bil spodbuditi odkrito razpravo med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom o evropskem semestru in odraža pripravljenost Odbora ECON za uporabo inovativne oblike sestankov. To je način, da bi zbrali stališča nacionalnih parlamentov o vprašanjih v zvezi z evropskim semestrom preden ECON zaključi svoje delo in Evropski parlament izglasuje poročilo. Slednje bo služilo kot povratna informacija Evropski komisiji pred pripravo naslednjega letnega pregleda rasti in postavitvijo gospodarskih in proračunskih prednostnih nalog za leto 2016.

Po mnenju ECON je skupna razprava Evropskega parlamenta z nacionalnimi parlamenti nujna v okviru iskanja ustreznega ravnovesja med fiskalno konsolidacijo in ukrepi za spodbujanje gospodarske rasti, in zaradi dejstva, da lahko imajo odločitve, ki jih vsak nacionalni parlament v sprejme v okviru sprejemanja proračuna, vpliv tudi na druge države članice. Ocenjujejo, da gre za ključen trenutek za razpravo o rezultatih Evropskega semestra 2015.

photo 1