Poslanca SMC o davčnih blagajnah danes v Novem mestu

Poslanca SMC Tilen Božič in Urška Ban nadaljujeta s terenskimi predstavitvami Zakona o davčnem potrjevanju računov, ki predvideva uvedbo t.i. davčnih blagajn. Danes sta se s tem razlogom mudila v Novem mestu.

Poslanca sta uvodoma pojasnila, da je med razlogi za uvedbo davčnih blagajn predvsem osrednji vladni cilj davčne politike, ki podpira ekonomske ukrepe za rast in zaposlovanje. Namen davčnih blagajn je tako boljše in učinkovitejše pobiranje javnih dajatev pri poslovanju z gotovino, kar posledično vodi tudi v zmanjševanje sive ekonomije. Urška Ban je povedala, da po podatkih Statističnega urada RS siva ekonomija presega 8 % BDP oziroma 3 milijarde evrov in pri tem poudarila:

Davčne blagajne so zgolj eden izmed ukrepov za zmanjševanje obsega sive ekonomije, v pripravi pa so tudi številni drugi.

Tilen Božič je na razvoj davčnih blagajn pogledal skozi čas in dejal, da davčne blagajne nikakor niso nov pojav, saj v tujini obstajajo že desetletja. V svoji predstavitvi se je večkrat postavil v vlogo potrošnika: “Pri uvedbi davčnih blagajn gre pravzaprav za iskanje ravnotežja med osveščanjem in obvezovanjem kupca.”

Nikakor ni namen zakona represija kupcev, zakonodaja je namreč namenjena državljanom in mora biti življenjska.

Naslednja tovrstna predstavitev bo v Postojni.