Poslanca Ferluga in Zajc zastavila poslanski vprašanji ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrici za zdravje

Poslanec Marko Ferluga je na današnji seji Državnega zbora zastavil poslansko vprašanje ministru mag. Dejanu Židanu v zvezi s prizadevanji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede vzpostavitve golf igrišča na Obali, kar bi pripomoglo k dvigu turistične ponudbe na Obali. Poslanec Simon Zajc pa je ministrici za zdravje postavil vprašanje v zvezi s premestitvijo konoplje iz I. v II. skupino prepovedanih drog in pripravo ustrezne pravne podlage za omogočanje zdravljenja z medicinsko konopljo. Kot je poudaril Zajc, je potrebno bolnikom, ki zdravljenje z medicinsko konopljo resnično potrebujejo, zagotoviti takšno zdravljenje pod zdravniškim nadzorom.

Poslanec Ferluga je v poslanskem vprašanju zapisal, da  je «minilo že več kot 10 let od pričetka pogovora o golf igrišču v slovenski Istri«. Poudaril je, da je Občina Piran »izrazito turistična občina, ki si že desetletje neuspešno prizadeva obogatiti turistično ponudbo z izgradnjo primerne turistične infrastrukture in le-to dvigniti na višji nivo«. »K podaljšanju turistične sezone pomembno pripomore že primorska klima, saj pozimi in jeseni v polovici Evrope ni več mogoče igrati golfa. S tovrstno ponudbo bi torej storili natanko to – dvignili nivo turistične ponudbe na naši Obali,« je zapisal poslanec. Opozoril je tudi na spore med ključnimi deležniki (Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potencialnimi vlagatelji, ekologi…) ter na ministra naslovil vprašanje, ali bi bilo med omenjenimi deležniki mogoče najti kompromis in rešitev, »ki bi bila dobra tako za obalni turizem, kot tudi za nove zaposlitve in vse ostale multiplikatorje, ki sledijo tovrstnemu razvoju«.

Poslanec Zajc pa je v svojem vprašanju opozoril na sklepe, ki jih je sprejel parlamentarni odbor za zdravstvo, s katerimi je bilo Ministrstvu za zdravje naloženo, «da pripravi ustrezno zakonodajno podlago, ki bo omogočila uporabo medicinske konoplje v medicinske namene«. Poslanec je v vprašanju poudaril, da je »cilj ureditve področja uporabe konoplje v medicinske namene v prvi vrsti slediti potrebam bolnikov, ki zdravljenje z medicinsko konopljo resnično potrebujejo«. Bolnikom mora biti ta konoplja dostopna na legalen način, biti mora neoporečna, znane pa morajo biti tudi vsebnosti kanabidoidov.