Poslanca Andreja Potočnik in Kamal Izidor Shaker: Javna predstavitev mnenj o TTIP bo 27. maja v državnem zboru

Andreja Potočnik in Kamal Izidor Shaker, predsednica in predsednik odborov DZ za gospodarstvo ter za zadeve EU, sta odboroma, ki jima predsedujeta predlagala, da v Državnem zboru opravijo javno predstavitev mnenj o Čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb med EU in ZDA (TTIP). Danes so njuni predlog podprli, javna predstavitev mnenj bo tako opravljena 27. maja 2016 v Državnem zboru.

Na predstavitev bo, ob predstavnikih poslanskih skupin, vlade, evropske komisije in parlamenta, povabljena širša zainteresirana javnost, med njimi zbornice, fakultete, sindikati, Zveza potrošnikov Slovenije, Greenpeace, Umanotera in številni drugi. Vsi udeleženci bodo lahko predstavili svoja poglede na TTIP ter pridobili ustrezna pojasnila odgovornih. Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti glede stanja pogajanj in vsebine TTIP, ki bodo služila kot podlaga za delo obeh odborov.

Gospodarsko sodelovanje med Evropsko unijo in ZDA je zelo intenzivno, saj njuni gospodarstvi predstavljata približno polovico svetovnega BDP in tretjino svetovne trgovine. Zato so se tudi pogajanja o TTIP začela z veliko politično podporo na obeh straneh. Sporazum je ciljno usmerjen v liberalizacijo in krepitev konkurence na področju trgovine in investicij. Dve leti po začetku pogajanj (ki so se začela leta 2013) je sporazum TTIP v javnosti pričel vzbujati številne pomisleke, ki jih je mogoče pripisati slabi obveščenosti in nepreglednosti pogajanj ter strahu pred znižanjem evropskih standardov in s tem tudi zmanjšanju nivoja varstva potrošnikov.

Zato so pogajanja o TTIP odprla javno razpravo tako v Sloveniji, kot tudi v ostalih državah članica EU in ZDA. Po končanem 13. krogu pogajanj in po razkritju dokumentov o sporazumu TTIP, ki jih je razkril Greenpeace 2. maja 2016, se zdi smiselno sklicati javno predstavitev mnenj o aktualnem stanju pogajanj o sporazumu.

V poslanski skupini SMC menimo, da je TTIP pomemben sporazum, ki je ciljno usmerjen v liberalizacijo in krepitev konkurence na področju trgovine in investicij, posledično pa lahko našim podjetjem omogoča, da svoje proizvode, storitve in investicije ponujajo na globalno odprtem trgu, to pa ustvarja nova delovna mesta in spodbuja gospodarsko rast v Republiki Sloveniji.

Poslanska skupina SMC podpira pogajanja o TTIP, v katerih morajo pogajalci ravnati previdno in zastopati interese vseh držav članic EU, tudi Slovenije. Pri tem se zavzemamo za čim večjo transparentnost in preglednost pogajanj tako, da bo mogoče v Sloveniji z vsebino sporazuma pravočasno seznaniti stroko, državljane in civilno družbo ter opraviti široko politično javno razpravo. V TTIP morajo biti zavarovani visoki evropski standardi in menimo, da je odprava regulatornih ovir možna le pod pogojem, da spremembe ne bi zahtevale nižanja obstoječih standardov na področju zaščite zdravja ljudi in živali, varnosti, dela in okolja, kar je ob svojem nedavnem obisku v Državnem zboru zagotovila tudi evropska komisarka Cecilia Malmström. Na področju prehranske varnosti, kjer obstajajo precejšnje razlike med EU in ZDA, se zavzemamo, da se pri presojanju ustreznosti predpisov ohrani možnost uporabe previdnostnega načela ter se ne zmanjšuje nivoja varstva potrošnikov.