Pomembna vloga Kroga seniorjev SMC pri oblikovanju koalicijske pogodbe

Nedavno podpisana koalicijska pogodba med strankami koalicije, pri sestavi katere je zelo tvorno in aktivno sodelovala Stranke modernega centra – SMC, je prinesla številne pomembne rešitve za starejše, za katere smo se prek naše stranke izjemno aktivno prizadevali tudi v Krogu seniorjev SMC.

Mnogi si na politični sceni želijo vse več novih obrazov, predvsem takih, ki niso zasenčeni s spodrsljaji prejšnjih vlad. Vendar tudi izkušnje nekaj štejejo ali kot pravi lep slovenski pregovor: starost je modrost. Tako so se v pogajanja za sestavo nove vlade s predlogi, smernicami in pripombami vključili tudi člani Kroga seniorjev SMC in s svojim znanjem in vedenjem marsikaj dobrega doprinesli, da bo res bolje za vse državljanke in državljane, tako starejše kot mlajše.

Med najpomembnejšimi tovrstnimi rešitvami je določeno, da se bo z januarjem 2018 povečal odmerni odstotek za izplačilo pokojnin za 40 let delovne dobe na najmanj 63%, saj le ta iz leta v leto pada in sedaj znaša že krepko pod 60 %. Prav tako tudi, da se bodo pokojnine redno usklajevale glede na gospodarsko rast in da se bo dvignila najnižja pokojnina za polno delovno dobo čez minimalni prag revščine ter druge pomembne rešitve, kot je sistem dolgotrajne oskrbe starejših. Vse to so bile tudi naše temeljne zahteve že od ustanovitve Kroga seniorjev SMC. Poleg drugih ukrepov je zelo pomembno, da so tudi za mlade določeni ukrepi njihovega hitrejšega vključevanja v delovno aktivnost.

Seniorke in seniorji Kroga seniorjev SMC smo s svojimi konkretnimi predlogi in pobudami zagotovo pustili velik pečat tako na področju sive ekonomije, dolgotrajne oskrbe, demografskega sklada, zaposlovanja starejših in dostojnih pokojnin, saj si generacija, ki je svoje delo in znanje darovala družbi, zagotovo zasluži, da ta družba poskrbi, da človek v pokoju spokojno in zadovoljno uživa svojo starost.

V Krogu seniorjev SMC bomo resno spremljali realizacijo vseh navedenih in drugih predvidenih ukrepov, ki se nanašajo na starejše in bomo od pristojnih neizprosno zahtevali njihovo uresničevanje.