Polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji bi Sloveniji prineslo nove priložnosti

Prvi dvodnevni uradni obisk delegacije Evropske vesoljske agencije (ESA) v Sloveniji se je odvijal ob pričetku postopka za pridobitev polnopravnega članstva Slovenije v omenjeni agenciji. Predstavniki ESA so se pogovarjali s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je resorno ministrstvo za vesolje in vesoljske tehnologije. V pogovorih so sodelovali tudi predstavniki gospodarstva in negospodarstva, ki si želijo v prihodnje delati z Evropsko vesoljsko agencijo. Polnopravno članstvo bi za slovensko gospodarstvo pomenilo dolgoročne neposredne pozitivne učinke, ki se bodo odražali v novih delovnih mestih v tehnološko naprednih podjetjih in raziskovalnih programih in tudi v dvigu dodane vrednosti v podjetjih.

Interes slovenskega gospodarstva je, da bi Slovenija čim prej postala polnopravna članica ESA in s tem bi se lahko deležniki prijavljali na razpise. Slovenija bo sodelovala tudi v programih za opazovanje zemlje, telekomunikacije in razširjanje satelitskih valov (satelitske propagacije) ter tudi v drugih programih ESA. “Slovenija je že veliko investirala predvsem v razvoj in izdelavo nano- in mikro satelitskih tehnologij, kjer smo med vodilnimi državami. V okviru ESA pa pričakujemo sodelovanje pri dostopu do vesolja (izstrelitve) in podporo pri izvedbi tehnoloških demonstracij v orbiti,” je po zaključku srečanja povedala državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Margareta Guček Zakošek.

Zadovoljstvo po srečanju so izrazili tudi predstavniki gospodarstva in raziskovalnih institucij, saj bo v okviru polnopravnega članstva omogočeno tudi sodelovanje in povezovanje z drugimi deležniki, ki so aktivni na področju vesolja in vesoljskih tehnologij v EU in tudi širše. Iz tega si obetajo hitrejši pretok informacij in tehnologij in znanj, ki bi lahko Sloveniji pomagale ustvariti predvsem nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Sama ESA predvideva v okviru EU v letu 2016 več kot 45.000 novih delovnih mest.

Slovenija bo tako v naslednjih mesecih za nadaljevanje postopka polnopravnega članstva pripravila skupaj z vsemi deležniki in ESO strategijo Republike Slovenije za v vesolje in vesoljske tehnologije, ki se bo navezovala tudi na strategijo pametne specializacije in na razvojno strategijo Slovenije. Pogovori za priključitev Slovenije kot polnopravne članice naj bi potekali še kakšno leto, v tem času pa bo Slovenija ESA predstavila dosedanje delovanje ter pričakovanja glede članstva. “V tem času bomo opredelili katere institucije rabimo, katere kompetence in centre. Poleg tega se bomo dogovorili, kako naj se vključujemo in katera bi bila področja, ki bi tako nas kot tudi ESA zanimala,” je pojasnila Guček Zakoškova.

“Vesolje je postalo gonilo rasti in inovacij ter tako neposredno prispeva k ciljem strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo. Vesolje ima pomembno vlogo pri krepitvi politične in gospodarske vloge Evrope, zato polnopravno članstvo v Evropski agenciji Sloveniji odpira vrata v vesolje in predstavlja ključni element pri pospeševanju razvoja in internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. Zato je odločitev vlade na predlog ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška za polnopravno članstvo zelo pomembna,” zaključi mag. Margareta Guček Zakošek.