Podpredsednik SMC dr. Brglez in poslanec Zajc s krajani Osilnice o njihovih težavah in pričakovanjih: Prva politika, ki sta jih obiskala zunaj obdobja predvolilne kampanje   

Podpredsednik stranke in predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez je danes na pobudo Lokalnega odbora SMC Kočevje obiskal Pokolpje. V Osilnici ga je sprejel župan Antun Volf, potem pa so si skupaj s poslancem Simonom Zajcem in predsednikom LO SMC Kočevje Božidarjem Petehom ter članicami in člani SMC ogledali nedokončan dom starejših občanov. Gradnjo doma je financirala občina, potem pa je pred nekaj leti zastala zaradi medresorske neusklajenosti zastala. Dr. Brglez je ponudil pomoč, da se usklajevanja nadaljujejo.

Podpredsednik SMC si je nato ogledal maloobmejni prehod Zamost, ki predstavlja oviro za prehod avtobusov in tovornjakov, odkar je bil pred nekaj leti prekategoriziran iz meddržavnega. Dr. Brglez je zagotovil, da bodo na pristojnem ministrstvu preverili, ali obstaja možnost, da prehod znova prekategorizirajo, vzporedno pa izvedejo tudi infrastrukturne prilagoditve, ki so za to potrebne.

V Domu krajanov se je pozno popoldne srečal s krajani in odgovoril na številna vprašanja, predvsem o  infrastrukturni podhranjenosti občine, v Osilnici namreč nimajo niti bankomata. Bankomat bi moral biti v interesu vseh, tudi države, so poudarili krajani. Ljudje bodo ostali na tem območju in meja poseljena, če bo postavljena oziroma ohranjena nujna, osnovna infrastruktura, kot je bankomat, bencinski servis in pošta, tega zdaj v Osilnici ni. Dr. Brglez je krajanom zagotovil, da se bo zavzel za postavitev.

V odprtem pogovoru so opozorili tudi na problem postavljanja žice ob Kolpi na meji s Hrvaško. V odgovoru je dr. Brglez pojasnil, da bo ta odstranjena takoj, ko bo na meji vzpostavljen kooperativen odnos s sosednjo državo. To pomeni takšno obravnavo begunske problematike, ki bo varovala življenja beguncev in državljanov Slovenije ter njihovo premoženje.

Poslanec Simon Zajc je občinstvu, zbralo se je okrog 60 krajanov, kot podpredsednik Odbora za kmetijstvo v DZ predstavil ustanovitev podjetja za lesno gospodarstvo v Kočevju, ki bo skrbelo za ponovni zagon in razvoj lesne industrije v tej regiji.

Krajani so bili z obiskom dr. Brgleza in poslanca Zajca zelo zadovoljni, poudarili so, da sta prva visoka politika, ki nista prišla zaradi predvolilnega boja ali praznika, ampak prav na pogovor z njimi o njihovih težavah in pričakovanjih.