Podpredsednik Odbora za gospodarstvo Marko Ferluga: gospodarska diplomacija je za slovensko gospodarstvo izrednega pomena

Odbor za zunanjo politiko in Odbor za gospodarstvo razpravljata o delovanju in učinkih gospodarske diplomacije v Republiki Sloveniji. Podpredsednik Odbora za gospodarstvo in član Odbora za zunanjo politiko Marko Ferluga poudarja, da je gospodarska diplomacija za slovensko gospodarstvo izrednega pomena, saj je zelo izvozno orientirano. Država mora nuditi slovenskim izvoznikom vso mogočo podporo, saj izvoz predstavlja več kot 70% slovenskega BDP, izpostavlja poslanec Ferluga.

Področje gospodarske diplomacije sicer spada pod pristojnost Ministrstva za zunanje zadeve z njegovo zunanjo mrežo, ki si je kot cilj zastavilo povečanje blagostanja v globaliziranem gospodarstvu. A poslanec Marko Ferluga poudarja, da je za kakovostno gospodarsko diplomacijo ključno tesno sodelovanje vseh deležnikov, v prvi vrsti SPIRITA in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vsi deležniki morajo biti aktivno vključeni v spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Zato poslanec Ferluga pozdravlja napore, ki jih v gospodarsko diplomacijo vlaga gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je nedavno obiskal Vietnam, Poljsko in Iran ter znotraj obiskov iskal možnosti za nadaljnji razvoj gospodarskega sodelovanja med državami.

Tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar je aktiven člen slovenske gospodarske diplomacije. Decembra lani je denimo obiskal ZDA, namen katerega je bilo prikazati RS kot zeleno referenčno državo in aktivno udeleženko digitalne preobrazbe v Evropi. Predsednika vlade je na tem obisku spremljala močna vladno-gospodarska delegacija. Dodatno sta bila leta 2015 sta bila pripravljena in na vladi sprejeta dva ključna dokumenta s področja internacionalizacije: Program za spodbujanje internacionalizacije 2015-2020 in dokument Mednarodni izzivi 2015-2016, kar priča o tem, da se vlada zaveda pomena gospodarske diplomacije.