Gluhi otroci so v našem izobraževanju izrazito prikrajšani. Dovolj je izgovorov!

Slovenski znakovni jezik ni enakovreden slovenskemu jeziku, ker prevladuje izrazito nepoznavanje in neznanje javnosti ter ker se nekateri bojijo posledic, predvsem finančne narave. Tako so gluhi otroci danes v izobraževanju izrazito prikrajšani. “Učiti se morajo v jeziku, ki v resnici ni njihov materni jezik, v bistvu gre za prisilno asimilacijo kot posledico nerazumevanja problematike. Otrok se jezika ne uči v šoli, saj niti nima učitelja, ki bi ga v tem jeziku učil,” je poudaril poslanec Jani Möderndorfer, ki je tudi tolmač slovenskega znakovnega jezika.

Podpiramo zapis slovenskega znakovnega jezika v ustavo, saj kljub zakonski ureditvi pravice niso zadostno urejene. Verjamemo in upamo, da bo slovenski znakovni jezik zapisan v ustavi in bo s tem končno prepoznan kot ustrezno varovana ustavna materija. Dovolj je izgovorov, sploh iz izobraževalne sfere!