Primorski poslanci SMC: podpiramo delovanje in razvoj Univerze na Primorskem

Obalni poslanci SMC mag. Lilijana Kozlovič, Marko Ferluga in Tilen Božič že od nastopa svojih funkcij podpirajo delovanje in razvoj Univerze na Primorskem, kar dokazujejo tudi s svojimi dejanji. Doslej so uspešno posredovali pri podelitvi državnega poroštva za dograditev univerzitetnih objektov v Izoli ter pri zagotovitvi brezplačnega prenosa objektov bivše Srednje tehnične šole Koper (kovinarske šole) iz Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport na univerzo, za njene potrebe.

V okviru lokalnega odbora SMC Koper (LO SMC Koper) je bil že pred časom sprejet tudi sklep, da si bodo člani SMC prizadevali za pridobitev dodatnih sredstev za delovanje Univerze na Primorskem, saj je to eden izmed pomembnih ukrepov za izhod iz nastale situacije. Poslanci in člani LO SMC Koper so s finančno situacijo Univerze na Primorskem seznanjeni in so si enotni, da je primorska univerza podfinancirana in da je pot za izhod iz nastale situacije višji prihodek iz državnega proračuna. Prav tako bi bilo nujno spremeniti tudi način financiranja visokega šolstva, in sicer na tak način, da bi se določilo primerne normative, saj bi bilo na tak način financiranje preglednejše, poudarjajo obalni poslanci SMC.

Seveda pa se poslanci in člani LO SMC Koper zavedajo, da slab sloves, ki je v zadnjih letih zajel univerzo in izhaja bodisi iz notranjih sporov in razhajanj bodisi iz dogajanja in delovanja izven nje, pušča negativne posledice, ki se kažejo tako v oteženem delovanju kot tudi v prepočasnem uveljavljanju te sorazmerno mlade a za primorsko izjemno pomembne ustanove doma in v tujini. Ob tem poslanci posebej poudarjajo, da se niso nikoli postavljali na to ali ono stran, temveč so bili in bodo tudi v prihodnje vedno pripravljeni prisluhniti vsem in pomagati po svojih najboljših močeh, za pomoč temu nastajajočemu središču znanja, saj si vsi želijo, da Univerza na Primorskem, ponovno pridobi zaupanje ožje in širše javnosti ter uspešno opravlja izjemno poslanstvo, ki jim je bilo zaupano.