Podjetno nad izzive – #PONI

S projektom PONI v 4 mesecih od ideje do lastnega podjetja. 
Namen: podjetniško usposabljanje oseb, ki si želijo realizirati svojo idejo.
Cilj: zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu.

Za projekt je namenjenih 6.843.720 evrov, od tega 5.015.530 iz #ESRR.
Javni pozivi so objavljeni vsake 4 mesece v okviru 8 regionalnih razvojnih agencij:
– RRA Koroška
– Razvojni center Murska Sobota
– BSC Kranj
– Razvojni center Novo mesto
– RRA Podravje
– RRA LUR
– RRA Zeleni kras
– Regionalni razvojni center Koper
#EUsredstva #PONI #podjetništvo