Pobuda Kroga Seniorjev za digitalno suverenost Slovenije

V času, ko se nam je življenje spremenilo in se učimo in delamo od doma, so vprašanja, ki se nanašajo na prenos, hrambo in uporabo podatkov s podporo informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) postala toliko bolj aktualna. Epidemija je ta vprašanja le izostrila,  bodo pa ostala enako pomembna tudi potem, ko  bomo epidemijo obvladali.  

Zato je Upravni odbor Kroga seniorjev SMC  podal pobudo za digitalno suverenost Slovenije in jo naslovil na poslance SMC, ministre, državne sekretarje, vodje kabinetov ministrov iz kvote SMC ter na organe stranke SMC in njene člane.

Možnosti za učenje in delo na daljavo s podporo IKT je veliko, pri vseh pa sta pomembni varnost prenosa, obdelave in hrambe podatkov ter vzpodbujanje in podpora razvoju in uporabi slovenskega znanja v naprednih informacijsko komunikacijskih tehnologijah.

Dejstvo, da v Sloveniji poteka izobraževanje in usposabljanje, sodelovanje in komuniciranje na daljavo v veliki meri v videokonferenčni platformi ZOOM bi nas moralo resno skrbeti, kajti v svetu je vse več prepovedi njene uporabe (povzeto iz Monitorja z dne 10.4.2020). Prepoved  uporabe platforme ZOOM so uvedle  mnoge države, odsvetovali so jo pri delu angleških državnih ustanov, pri delu ameriškega senata, nemškem zunanjem ministrstvu. Platforma ZOOM je sporna, ker omogoča, da podatki o talentih odtekajo v ZDA, na Kitajsko in še kam, najbolj strateški podatki države in njenih podsistemov, podobno kot iz platforme ZOOM, odtekajo tudi iz Microsoftove platforme Teams in CISCO-vega Webexa. Microsoft, Google in Apple oblaki so v nemških šolah prepovedani, saj Microsoft osebne podatke o otrocih hrani v evropskem oblaku, do katerega dostopajo ameriške oblasti. Zato si že mnoge evropske države s podporo lastnim informacijsko komunikacijskim tehnologijama zagotavljajo digitalno suverenost obdelave državnih podatkov. 

V zvezi z izobraževanjem na daljavo in varstvom osebnih podatkov tudi informacijska pooblaščenka RS opozarja na previdnost pri morebitnemu prenosu osebnih podatkov v tretje države, saj številni ponudniki tovrstnih rešitev prihajajo iz ZDA. Razumljivo je seveda dejstvo, da je uporaba  storitev ZOOM, Teams in Webex brezplačna, vendar žal tudi v tem primeru po načelu recipročnosti velja, da ni zastonj kosila. 

Digitalna odvisnost Slovenije od svetovnih korporacij in velesil, kot so ZDA in Kitajska, ima lahko v prihodnosti še večje posledice kot jih v tem trenutku sploh uspemo videti in razumeti. Zato je nujno, da se na vseh ravneh, abstraktno in konkretno ter z dejanji podpre domači razvoj IKT in podpre hrambo podatkov v slovenskem ali EU oblaku za digitalno suverenost Slovenije. Varnostne pretnje naj bodo priložnost za razvoj domačih orodij, zato naj se podpre domače organizacije, ki združujejo vrhunske strokovnjake, ki so na tem področju dosegle mednarodno konkurenčno raven, kot na primer Elektro fakulteta v Ljubljani in Arnes, ki pa zagotovo nista edini.

Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici naslednjega leta je priložnost, da se izkažemo, priprave na predsedovanje pa so same po sebi velik komunikacijski izziv. Vsi odgovorni pa smo neposredno poklicani, da na tem področju opravimo svojo nalogo za prihodnje rodove.