Minister za pravosodje mag. Klemenčič o predlogu Družinskega zakonika: To je prava, a zahtevna pot, da bomo prišli do drugačne ureditve

Minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič in ministrica za delo  dr. Anja Kopač Mrak sta predstavila predlog družinskega zakonika, katerega novosti so povezane z ukrepi za varstvo koristi otroka. Predlog med drugim predvideva, da bodo o rejništvu, posvojitvah in odvzemu otrok odločala sodišča in ne več centri za socialno delo. Poleg prenosa pristojnosti je nova tudi določitev, koliko časa lahko nek ukrep traja, kar je bila ena od velikih pomanjkljivosti pri obstoječi zakonodaji.

Novost je tudi definicija družine, ki je širša, kot je bila zadnja štiri desetletja, in to kot družinska skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima do otroka obveznosti in pravice. Posvojitve so najgloblji poseg v družinska razmerja, zato se glede na njihove pravne posledice odločanje o posvojitvah prenese v pristojnost sodišč. Predlog zakonika pa določa izjemo glede posvojitve vnukov, in sicer tako, da stari starši lahko posvojijo otroka, ki nima več živih staršev

Predlog, ki bo 60 dni v javni razpravi, temelji na besedilu družinskega zakonika, ki je bil leta 2012 zavrnjen na referendumu, vendar brez dveh točk, ki sta tedaj najbolj razdvajali: obravnave pravic istospolnih skupnosti, ki so zdaj urejene v področni zakonodaji, in prepovedi telesnega kaznovanja, ki je že v noveli zakona o preprečevanju nasilja v družini.

Več lahko preberete na strani Ministrstva za pravosodja TUKAJ